MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 11 november 2010

Jantelagen - den svenska avundsjukan!

Ett ämne som ofta berörs och används i folkmun är jantelagen. Vad är då jantelagen? Vad står den för och vilka konsekvenser får det? Går det att övervinna den eller är det bara så att människor på något sätt accepterat att den fått djupa rötter i vår vardag?

”Varje gång man åstadkommer något skaffar man sig en fiende. Man måste bli medelmåttig för att bli populär.”
Oscar Wilde (1854-1900)
Jantelagen handlar om avundsjuka, negativitet, självförminskande tankar som förhindrar en inre tillfredställelse hos människor. Det suger energi från omgivningen utan att man många gånger tänker på det. Jantelagen: Tio satiriska "budord" som fördömer småstadens avundsjuka och provinsialism, formulerade av Aksel Sandemose i hans roman En flykting korsar sitt spår (1933).

Det bygger upp onödiga konflikter…

Jantelagen lever kvar sedan länge även om den förminskas mer och mer för att människor övervinner den genom civilkurage, starkare självkänsla och slutligen mod. Många inser att jantelagen inte vinner i längden utan man ser att en positiv syn på saker och ting och gott tänk om andra människor vinner i längden.

När man talar om gott ledarskap talar man ofta i termer som är motsvarigheten till jantelagen. Man talar om att lyfta den enskilda individen, stärka självkänslan, ta fram styrkor hos andra, hjälpa och stötta varandra.

Alla människor är inte lika. En del är duktigare än andra...

Avundsjuka och skitsnack grundat på jantelagen ska inte premieras. Om man som god ledare motverkar detta skapar det en lärande och utvecklande organisation istället för en stel och destruktiv där det byggs upp konflikter.

Om man ska övervinna jantelagen, kväva det ”onda” måste man lyfta fram det goda. I sinom tid vinner det goda. Det är här den starka, positiva energin ligger. Man måste ha tålamod. Bygga på stark självkänsla. Fira sina framgångar och dela sin glädje med andra som har ett positivt synsätt.

Det är då som anti – jantelagen får fotfäste…

- Du ska tro att du är enastående.

- Du är värd långt mer än du tror.

- Du kan lära dig allt.

- Du är bättre än många andra.

- Du vet mycket mer än många andra.

- Du har mycket att vara stolt över.

- Du duger till allt.

- Du skall le och skratta.

- Du har någon som bryr sig om dig.

- Du har kunskaper att lära ut.

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dokid=GY020&sourceid=%7B7698CC7C-7837-4655-85DD-D584BA127984%7D

1 kommentar:

Daniel sa...

Du har så rätt, kunde inte ha skrivit det bätttre!!!

Vivian...

Vivian...