MASKROSBARN AV MIN TID

lördag 13 december 2008

Visa människor ändrar åsikt, inte de dumma...

Det är svårt att beskriva ordet respekts betydelse, eftersom det är mycket individuellt. Det jag vill ta upp här är respekten för andra människor och vad jag tycker att det står för.

Jag anser att man ska respektera eller acceptera alla människor på en slags grundnivå som känns bra för en själv. Sedan finns det människor man möter som man respekterar mer eller mindre. En del kanske man helt tappar respekten för och man går in i ett skede där acceptansen för denna människa tar överhand istället.

Respekt för en annan människa ska handla om ett ömsesidigt bemötande, där de behandlar varandra med värdighet och är lyhörd för den andres åsikter och behov.

Behandla andra som du själv vill bli behandlad

Människor som bär på stor visdom som de är villiga att dela med sig av förtjänar stor respekt samtidigt som människor som ber om att få veta och vill lära gör detsamma. Jag hyser också stor respekt till människor som är ärliga och vågar säga sin mening.

De flesta kan bli chefer men det är få som är ledare.

Jag respekterar en god ledare högt. En god ledare förmår få med sig sina medarbetare på ett utvecklande sätt och som gör att de växer under resans gång. En god ledare leder genom att vara ett föredöme och den entusiasmerar sina medarbetare.

Jag respekterar mindre en chef som inte är en ledare dvs. en chef som saknar ledaregenskaper men som ändå fått jobbet. En chef utan ledaregenskaper sätter ofta sina egna behov framför gruppens eller uppgiften. En chef/ledare ska leva efter samma krav som den ställer på sina medarbetare, men det måste också vara rimliga krav. Denne måste se till vad som är rimligt för hela gruppen, inte vad som är rimligt för sig själv. Än en gång handlar det om att behandla med värdighet och vara lyhörd för åsikter och behov.

Respekt = rädsla…

De senaste decennierna har det skett en utveckling av begreppet respekt som har kommit att bli ett slags uttryck för hur rädd man är för en annan människa eller vilken rädsla en människa skapar hos en annan. Det har blivit något som krävs men inte ges.

En annan utveckling av begreppet respekt är också ”hålla med” - respekten. Denna slags betydelse av respekt har smugit sig in i vårt samhälle mer och mer. Det har nästan blivit den vedertagna betydelsen.

Visa människor ändrar åsikt, inte de dumma…

Denna utveckling innebär att respekt är samma sak som att hålla med. Detta kan man se mer och mer och det är en tragisk utveckling som hämmar människors åsikter och idéer. Enligt denna teori så har människor mycket svårt att acceptera att andra har andra åsikter än en själv. Det anses som att man är respektlös om man inte håller med. Om man inte håller med om vad någon/några tycker, betraktas det direkt som att man är emot dem. Åsikter ses som kritik och som många gånger ska kvävas istället för att betrakta det som konstruktiv kritik som kan skapa en positiv utveckling.

Lägger man sadel på grisen, blir det ändå ingen häst…

”Du får tycka vad du vill, bara du tycker rätt” eller ”Se upp till mig och var rädd för vad jag kan göra” dessa två utvecklingar av begreppet respekt är sorgliga och det hindrar människors fulla förmåga att utvecklas positivt.

Jag skulle vilja avsluta med några tänkvärda österländska visdomsord


Ge människor mer än vad de förväntar sig och gör det för att du tycker om att göra det.
När du säger: "jag älskar dig", säg det på riktigt...
När du säger: "jag är ledsen", se personen i ögonen.
Tro på kärlek.
Driv aldrig med andras drömmar.
Älska djupt och passionerat. Du kan bli sårad, men det är ända sättet att leva livet komplett.
Om du inte är överens, förbli ändå lojal. Förolämpa inte.
Döm ingen p.g.a. deras släktingar eller bakgrund.
Prata långsamt men tänk snabbt.
Om någon ställer en fråga som du inte vill svara på, fråga svara då " varför vill du veta det?”
Kom ihåg att den största kärleken och de största succéerna innebär de största riskerna.
När du förlorar, förlora inte lektionen.
Kom ihåg de tre "R": Respekt gentemot dig själv. Respekt gentemot andra. Respekt för alla dina handlingar.
Låt inte ett litet missförstånd förstöra en stor vänskap.
När du upptäcker att du gjort fel, rätta till det genast.
Öppna din famn för ombyten/förändringar, men släpp inte på dina värderingar.
Kom ihåg att tystnad är ibland det bästa svaret.
Lev ett bra och värdigt liv. Senare, när du blir gammal och minns det som varit, så kan du njuta av det en andra gång.
En kärleksfull atmosfär hemma är viktig. Gör allt du kan för att skapa en lugn och harmonisk omgivning.
Om du inte är överens med dina käraste, se på situationen som den är nu, inte det som varit.
Lär dig läsa mellan raderna.
Dela med dig av allt du vet. Det är ett sätt att uppnå odödlighet. (Dina handlingar och tankar lever kvar.)
Avbryt aldrig någon som håller på att visa dig tillgivenhet.
Lägg inte näsan i blöt
Lär dig alla reglerna, och bryt sedan en del...
Bedöm din succé i relation till det du måste avstå från för att uppnå den
Säg "prosit" när du hör någon nysa.
Du dör först när ingen kommer ihåg dig, om någon saknar dig så finns du.

Vivian...

Vivian...