MASKROSBARN AV MIN TID

lördag 22 maj 2010

Hur tänker Björn Samuelsson egentligen? Klotterfrågan kom upp igår...

När jag var på möte med Polisstyrelsen i Värmland kom frågan om klotter upp. Det som fascinerade mig mest var ordförande Björn Samuelsson (s) inställning till frågan. Än en gång får jag höra när han öppet propagerar för en laglig klottervägg i Karlstad. Jag trodde han hade gett upp detta mindre genomtänkta förslag som han tillsammans med andra i majoriteten försökte genomföra för några år sedan. Det var inte direkt genomtänkt då och är det inte heller nu. Argumenten till varför de ville skapa en laglig klottervägg/graffitiskola var kortsiktiga och dumdristiga.

De flesta som är lite pålästa
i frågan vet att det finns ett tydligt samband mellan graffiti och illegalt klotter. Trots detta höjer sossarna - vänstern röster för att kommunen ska införa legala klotterväggar och graffitiskolor!?

Igår satt polisstyrlelseordförande Björn Samuelsson och berättade för oss hur han tänkte i frågan. Det var efter vi fått en mycket bra presentation av polisledningen om hur utbredd och komplex problematiken med klotter är i Värmland.

Han förklarade för oss att vi skulle vara medvetna om att klotter är en del av den stora hiphop kulturen som är mycket utbredd över hela världen. Att det är omöjligt att få bort den från vårt samhälle-en utopi att tro att vi ska kunna få bort den från vårt samhälle. Därför tyckte han att vi måste möta dem som är inne i denna kultur, klottrarna och försöka komma fram till en kompromiss. Vi måste hjälpa dessa ungdomar att få utlopp för sina behov. Att det därför kan vara ett alternativ att låta dem få en laglig klottervägg.

Jag håller med om en sak-vi måste hjälpa dessa ungdomar, men inte på det sätt Björn Samuelsson vill!

Jag ställde en fråga till Björn angående denna kultur som han genom sina ideér vill främja i vårt samhälle. Hur gör vi med drogerna då som har minst lika starkt fotfäste i hiphopkulturen om inte starkare? Det tyckte han inte vi kunde jämföra för det var olagligt att köpa och använda droger och det är det inte att köpa färg och måla...hm...

Grafitti är ett brott, klotter är skadegörelse och regleras i 12 kapitlet i brottsbalken. Den som döms för skadegörelse döms till böter eller fängelse i upp till ett år. Grovt brott kan ge upp till fyra års fängelse. Du som är egendomsägare och som utsatts för klotter har rätt att begära skadestånd. Skadeståndsärenden behandlas i samband med rättegång.Låt oss se på fakta säger jag. För det första tycker jag det är lite underhållande att vår ordförande inte ens kan hålla ordning på begreppen utan vilt blandar ihop klotter med graffiti och vad som är lagligt och inte. För det andra finns det inga som helst studier på att klottret minskar för att man har en laglig klottervägg. Tvärtom finns det undersökningar som visar på att det ökar. Det är väl beprövat i flera städer runt om i landet där man försökt få bukt med detta samhällsproblem genom denna kortsiktiga lösning.

Klotter är och förblir omfattande skadegörelse med allvarliga följder i vårt samhälle. Det bidrar till ofantliga samhällskostnader och ungdomar som pysslar med detta hamnar i straffregister och får skulder som följer dem resten av sina liv. Stockholm stad och SL betalar runt 200 miljoner kronor per år för sanering. Vi skattebetalare betalar för att ungdomar, vuxna människor begår olagliga handlingar.

Om Björn Samuelsson tror att det hjälper med en laglig klottervägg/graffitiskola är han helt ute och cyklar eftersom en stor del av denna "kultur" handlar om att få sin tag på så många ställen som möjligt. Sedd av så många personer som möjligt. Under så lång tid som möjligt innan den blir borttagen, om den nu blir det.

Det enda vi ska göra för att få bukt med detta stora samhällsproblem är att förebygga att det händer. Ge dem som pysslar med det relevanta straff och erbjuda behandling för deras beteende. Här måste samhället stå fast vid att det är olagligt. Man kan jämföra det med vilket missbruk som helst. Det blir som ett gift. En jakt. Ett sätt att få bekräftelse.

Jag ställde frågan till Björn Samuelsson om han också tyckte att vi också skulle legalisera droger i vårt samhälle eftersom det är ett stort problem och vi förmodligen aldrig helt kommer att få bort det? Eller att vi kanske ska legalisera för ungdomar att dricka alkohol?

Det är pinsamt att ordförande i Polistyrelsen i Värmland utalar sig på detta sätt tycker jag.
Vi ska förebygga att framför allt ungdomar-barn hamnar i missbruk och/eller kriminellt beteende. Denna klotterkultur är ett problem i vårt samhälle och skapar problem för de personer/familjer som dras in i den. Idag finns det barn i 11-12 årsålder som dragits in i detta vilket innebär att de lever i en riskzon att dras in i ytterligare elände såsom missbruk och annan kriminalitet.Polisen kan också berätta att det finns ett utbrett missbruk bland ungdomarna som håller på med detta.

Forskning visar dessutom att mer än hälften av de som grips för klotterbrott kommer att gå vidare till grövre kriminalitet.

torsdag 6 maj 2010

9 löften om framtiden!

Man måste som väljare vara medveten om vad som händer i Sverige, hur man som enskild individ drabbas om det blir ett maktskifte efter valet 2010. Valet 2010 handlar om framtiden. Vad vi vill att Sverige ska kännetecknas av och hur vi vill att vårt land ska utvecklas. I höstens val står för första gången två tydliga regeringsalternativ mot varandra. Det ställer större krav än tidigare på att tydligt presentera för väljarna vilken samlad politik de har att välja emellan.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har med sina presenterade förslag tagit ett första steg i att bekänna färg. Resultatet är bland annat höjda inkomstskatter, ett avskaffande av RUT- och ROT-avdragen, höjda energiskatter, höjd bensinskatt och en särskild kilometerskatt. Tydligt är att deras politik hotar jobb, företagande och tillväxt, och att den försämrar möjligheterna att bo och leva i hela Sverige.

Mot Vänsterpartierna står Alliansen. Vi kommer möta väljarna med tydliga besked om framtiden. Redan nu har vi presenterat förslag för att stärka människors trygghet och motverka brottsligheten. Under försommaren kommer vi att fortsätta presentera resultaten av de reformgrupper som arbetar med att ta fram våra gemensamma förslag för nästa mandatperiod. I god tid innan valdagen kommer vi möta väljarna med ett gemensamt valmanifest.

Väljarna kan lita på Alliansen. Därför ger vi nu nio viktiga besked om vilken politik vi inte kommer att genomföra under nästa mandatperiod.

Alliansens nio löften är:

***

• Vi lovar att inte höja skatten för vanliga löntagare

Under mandatperioden har Alliansregeringen genomfört flera viktiga reformer för att göra det mer lönsamt att arbeta och sänka trösklarna till arbetsmarknaden. För en löntagare med en månadslön på drygt 25 000 kronor rör det sig om en månatlig skattelättnad på närmare 1700 kronor mer plånboken jämfört med 2006. Alternativet till det är vänsterpartierna som vill höja inkomstskatterna för breda löntagargrupper.
***

• Vi lovar att inte riskera statsfinanserna genom ofinansierade utgiftslöften

Vänsterpartierna har ställt ut utgiftslöften utan att fullt ut precisera hur finansieringen ser ut. Nyligen presenterades infrastrukturreformer där en stor del av satsningarna var lånefinansierade. Det är inte en ansvarsfull ekonomisk politik, utan riskera att driva upp inflationen, räntorna och sänka tillväxten.
*****

• Vi lovar att inte göra det dyrare att anställa unga
För att stärka unga människors möjligheter på arbetsmarknaden har Alliansen genomfört en halvering av socialavgifterna för alla unga under 26 år. Vänsterpartierna går till val på att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga.
***

• Vi lovar att inte avskaffa RUT och ROT

Avdragen för hushållsnära tjänster (RUT) och för husarbete (ROT) är viktiga för att värna sysselsättningen i en tid av stora utmaningar på arbetsmarknaden. Tusentals nya arbetstillfällen har möjliggjorts samtidigt som många tidigare svarta jobb har blivit vita.
***

• Vi lovar att inte återinföra fastighetsskatt och förmögenhetsskatt

Vänsterpartiernas besked om hur en återinförd fastighetsskatt ska utformas har varierat, men tydligt är att deras politik för många innebär en osäkerhet kring om man skulle ha råd att bo kvar i sitt hus eller inte.
***

• Vi lovar att inte förtidsavveckla kärnkraften
Alliansens energiöverenskommelse tillgodoser kraven och möjliggör en utvidgning av både kärnkraften och av förnyelsebar energi. Samtidigt har Vänsterpartierna bekräftat att de inte vill tillåta nya reaktorer utan istället i förtid fasa ut kärnkraften. Följden skulle bli sämre möjligheter för basindustrin att utvecklas och växa i Sverige.
***

• Vi lovar att inte införa kilometerskatt

Många svenska företag, däribland basindustrin, är beroende av bra och billiga transporter för att kunna växa och utvecklas. Vänsterpartiernas kilometerskatt är ett dråpslag mot åkerinäringen och mot svensk industri, framför allt på landsbygden.
***

• Vi lovar att inte kvotera föräldraförsäkringen

Vänsterpartierna har lagt förslag om att föräldraledigheten ska kvoteras i olika delar. Alliansen värnar familjers möjligheter att kunna fatta egna beslut om hur föräldraledigheten ska delas upp. Politiken måste respektera att det inte finns en standardlösning som passar alla familjer och alla barn.
***

• Vi lovar att inte skjuta upp förbifart Stockholm

Alliansen har givit ett tydligt besked om att Förbifart Stockholm ska påbörjas för att avhjälpa trafikinfarkten i Stockholm och skapa bättre förutsättningar för arbete och företagande.

Vivian...

Vivian...