MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 27 november 2013

Månadens tänkvärda ord...Handlar det om kärlek?


Kan idétorka ha lett till att man snor andras idéer möjligtvis...

...ja, jag tror faktiskt det när det gäller kostfrågan i Karlstad:)

För en tid sedan var vi några moderater i Karlstad som lyfte frågan om hur viktigt det är rätt kost och att vi inte ska överrösa våra barn och unga med socker.

Innan vi hann få in vår andra artikel som vi hade skickat in, där vi fokuserade på samma ämne men när det gäller våra äldre, så plingade det till i våra brevlådor och vips låg det ett politiskt initiativ från sossarna gällande samma sak.

Vi bjuder på det och välkomnar också deras engagemang på området! Bra mat till äldre inom äldreomsorgen är för oss en självklarhet och vill fler partier engagera sig i detta är det bara bra!


Vi blir allt äldre i Sverige. Medellivslängden har ökat för både kvinnor och män sedan mitten av 1900-talet. Den tekniska utvecklingen har bidragit till att de äldre lättare klarar av sin vardag i större utsträckning. Medicin och kirurgi är på frammarsch för att lindra, bota eller skjuta upp åldersrelaterade sjukdomar. Även inom äldreomsorgen sker utveckling som på olika sätt underlättar omsorgen och omtanken om de äldre. Men det finns flera områden som politiskt kan omprioriteras. Ett av dessa områden handlar om de äldres kost och hälsa.

På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa om olika problem som många kommuner ställs inför vad gäller mat inom äldreomsorgen. Kommunernas måltidsorganisationer kan se väldigt olika ut. Vissa är samordnade med landstingen, andra inte. Kostchefer kan ha vitt skilda erfarenheter och bakgrund som ekonomer eller som dietister. Arbetsuppgifterna kan handla om logistik och mattransport och matkvalitén kanske inte ens tas upp. Många har en medvetenhet om betydelsen av bra mat, andra ser det enbart som siffor och ekonomiska bekymmer. Men det är av största betydelse för dessa yrkesgrupper att utgå ifrån dels de äldres behov och dels den senaste forskningen om vad bra mat är. Matkvalitén bör alltså vara det främsta målet.

Vad är då bra mat? 

Vid jämförelser av olika livsmedelsgrupper kan man konstatera att vissa är mer näringsriktiga än andra. En sammansättning av måltider med mindre halvfabrikat, socker och stärkelse är enligt den senaste utredningen från svenska myndigheter mer hälsosamt. Fullfeta mejerier, äkta smör, ekologiskt närproducerade animaliska produkter, frukt och grönsaker bör dominera måltidssammansättningen till de äldre. Varför? Den senaste studien inom nutrition visar att mättat fett som förekommer i smör och animaliska produkter är ofarligt. Socialstyrelsen har 2008 godkänt exempelvis lågkolhydratkost vid behandlingen av diabetes och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i sin senaste rapport godkänt måttlig lågkolhydratkost vid behandling av fetma. Livsmedelsverket har dessutom ökat rekommendationer av extra tillskott av D-vitamin eftersom vi nordbor inte är bortskämda med solljus. D-vitamin förekommer naturligt i fisk, ägg, fullfeta produkter och som kosttillskott. D-vitamin är egentligen ett hormon som förbättrar kroppens immunförsvar och minskar depressioner. Alltså något som kan öka livskvalité hos alla människor i allmänhet och våra äldre i synnerhet.


Nya moderaterna vill lägga fokus på individen och individens behov!

Vi är medvetna om att omsorgen kan vara ett dilemma då den ska vara både individanpassad och ekonomiskt hanterbar men vi vet att åldrandet ökar risken för undernäring och sjukdomar. Något som delvis kan förebyggas med bättre kost inom den kommunala omsorgen. Det är därför viktigt att maten som serveras ska anpassas till de äldres fysiska behov samtidigt som vi inte ska glömma individens egna önskemål. Att så bör vara fallet har både Socialstyrelsen och Livsmedelsverket skrivit i sina rekommendationer.

Vår målsättning inom vård- och omsorgen i Karlstad har varit och är att måltider som serveras till våra kunder, ska vara goda, näringsrika och hålla bra kvalitet. Dessutom ska livsmedel som används vara närodlade så långt det är möjligt. Helhetsintrycket av måltiden ska vara aptitligt och lockande, eftersom hungerkänslorna minskar med åldern måste även den estetiska aspekten av måltiden tas i beaktande. Det ska inte se ut som något inplastat skräp som katten släpat in vilket åtskilliga gånger har visats i media. Vi vill inte att våra mor- och farföräldrar serveras något som i det närmaste kan tolkas som en bestraffning för allt de har bidragit med i vårt samhälle.
Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller utvecklingen av maten till våra kunder i kommunen men bra kan alltid bli bättre! Vi ser det som en självklarhet att vår egna hälso- och sjukvård i samarbete med landstinget frågar vad våra äldre önskar sig och vad de tycker om maten. Att vi arbetar utifrån resultaten och väger in de nya vetenskapliga studierna. Billig tillsatsstinn industrimat med halvfabrikat och lågfettprodukter ska inte ta över utan vi ska eftersträva vällagad mat med äkta smör, fullfeta mejeriprodukter, närodlade grönsaker och frukter. Att jobba med liknande fokusgrupper bestående av våra kunder själva, kökspersonal, dietister etc. är en spännande idé som vi vill lyfta fram.

Att känna sig delaktig vad gäller ens egna behov och önskemål är vi helt övertygade kommer att bidra till att höja kostkvalitén och helhetsbilden av matupplevelsen. Med detta tror vi att det finns en stor utvecklingspotential på vägen till att bra alltid kan bli bättre!

måndag 25 november 2013

Jag möttes av blodsprängda ögon. Ansikte och kropp var sönderslagna...


"Mamma finns inte mer. Pappa misshandlade henne till döds. Kvar lämnades den lilla pojken att uppfostras av honom, tillsammans med bilden av att det var pappan som tog livet av den han älskade mest i hela världen. Hans fina mamma"
Manifestation på Soltorget i Karlstad idag. 218 ljus tändes för att hedra minnet av alla de kvinnor som mördats av en man de hade eller har haft en relation med under 2000-talet
För en tid sedan kunde vi läsa om det ofattbara som har pågått under många år och när det uppdagades ruskades vi om rejält. Det som är ännu mer skakande är hur detta lyckats trillat igenom våra skyddsnät under alla dessa år? Än en gång talar vi om osynliga barn.

Det som pågått mitt framför våra ögon är tyvärr inget ovanligt. Vi ska heller inte bara tala om det faktum att 179 barn blivit "kvarlämnade" under 2000-talet. Vi ska också se alla de andra barnen vars pappor misshandlat mamma svårt och blivit dömda för det. Hur många av de papporna är kvar som vårdnadshavare? Hur många gånger misshandlades mammorna till de 179 kvarlämnade innan det hemskaste av allt hände?

Hur många barnbrottsoffer finns det egentligen?

Jag själv glömmer aldrig den rädsla jag kände
de gånger jag ställde mig emellan, försökte hindra det hemska från att hända. Jag glömmer aldrig den frustration jag kände när jag inte hann. När mamma gång på gång råkade i greppet på besinningslöst våld.

Jag glömmer aldrig den gången när jag i mina armar bar ut henne från lägenheten som jag äntligen funnit henne i. Då jag möttes jag av blodsprängda ögon och ansikte och kropp var fulla av blåmärken. Då doktorn talade om att hon hade flera knäckta revben och en svår hjärnskakning. Då de gamla skallskadorna än en gång uppdagades på röntgenplåtarna...

Än en gång ringde jag till polisen. Än en gång satt jag i det där hemska undersökningsrummet på akuten. Än en gång krossades mitt hjärta av att se min älskade lilla mamma vara nära döden.

Under 2000-talet har det i snitt dödats 1 kvinna var tredje vecka av en man som de haft en kärleksrelation med – ett genomsnitt på 17 kvinnor per år. Till detta utsätts ett ännu större antal för våld och grova kränkningar. I hur många fall finns det barn med i bilden? Det vet vi om vi lyfter på stenarna. Hur många av dessa förövare är fortfarande vårdnadshavare till barnet/barnen som finns med i bilden?

Kan man som vårdnadshavare ge sitt barn det grundtrygghetspaket som alla barn har rätt till om man utsatt den andra vårdnadshavaren för: 

Mord...Försök till mord…Dråp...Försök till dråp…Grov kvinnofridskränkning...Grov fridskränkning...Grov misshandel...Våldtäkt...

Andra grova brott mot hälsa, frid och trygghet…

Vi vet att i vår värld är svaret enkelt. Frågan är bara när vi ska lyfta på ALLA de där stenarna? Dit måste vi komma.torsdag 21 november 2013

Ordförande Lund Kopparklint har ordet...


Användandet av termen handikapp kan upplevas som nedvärderande och utpekande. Det är  något som socialstyrelsen avråder oss från att använda.
Heter det handikappad eller funktionsnedsatt?

Får man säga funktionshindrad, rullstolsbunden eller en synskadad person istället för en person med synskada?

Detta är frågor vi ska väcka och främst, ständigt föra en dialog om. För mig är det en självklarhet att vi alltid ska sätta individen först och inte funktionsnedsättningen. Vi ska alltid använda rätt begrepp när vi pratar eller skriver om personer som har en funktionsnedsättning. 

När jag pratar om en person som har exempelvis har en synskada så säger jag givetvis en person med synskada och inte en synskadad person. Detta blev än mer viktigt för mig efter att jag blev ordförande i Vård- och omsorgsnämnden och fick möjligheten att lära mig mer på området genom att lyssna på de som är specialister. Bl.a. min kloka vän Krister Inde som alltid framhåller just detta. 

Om man läser i Språktidningen så skriver man om denna begreppsförvirring som ändå råder ibland. Där skriver man att: Begreppet handikapp sedan länge har varit uppdelat i definitioner: funktionshinder (numer funktionsnedsättning) - handikapp. Funktionsnedsättningen har stått för själva skadan, det varaktiga, till exempel att ha svårt att gå eller att höra dåligt. Och handikapp har stått för skadans innebörd i praktiken. Handikapp är ett relativt ord, som beror på miljön. Ett funktionshinder behöver inte innebära ett handikapp. Den som har nedsatt hörsel kan hänga med i en föreläsning om det finns hörselslinga, men hamnar utanför om slingan saknas. 

Det ser ut som det gör idag med de olika begreppen. Det viktigaste för mig är dock att vi ska sätta individen först och jobba med stöd och service i första hand. Därför såg jag och majoriteten i Vård- och omsorgsnämnden det som en självklarheten att byta ut namnet handikapp mot något mer neutralt och tilltalande. Vi lade därför fram ett politiskt initiativ kring detta under gårdagen. Det emottogs positivt och vi var helt eniga om detta i hela nämnden oavsett parti, vilket är en styrka.

Jag ser fram emot nytt och modernt namn på vår verksamhet i Karlstads kommun. Och ser med spänning fram emot förvaltningens förslag i samarbete med intresseorganisationerna, som kommer att läggas fram i december!

söndag 17 november 2013

Total felkoppling i hjärnan!

Vårkänslor en sen höstdag - hur konstigt kan det bli egentligen?

Så kände jag när jag stod och krattade de sista löven hemma på gården idag. Solen sken, det var varmt. Gräset är fortfarande grönt och doften från elden påminde om tiden innan Valborg. Total felkoppling i hjärnan. 

Nåväl, en helt underbar dag och jag kände mig för en gång skull utvilad när jag vaknade i morse (eller förmiddags får man väl säga:)

Har hunnit skingra tankarna när jag stod och krattade. Laddade batterierna efter några hektiska veckor fyllda med politik, bokskrivande, föreläsningar och möten med många intressanta människor. Många tankar, idéer och funderingar har skapats som alltid. Tid för reflektion har tyvärr fått stå tillbaks. 

Konstaterade än en gång att "sova på saken" gör saker och ting klarare. Pusselbitarna brukar oftast falla på plats. Ibland gillar man motivet som växer fram. Ibland inser man att man behöver slipa till några bitar. Ibland inser man att man måste börja om med ett nytt pussel...

En sak är säker, man ska inte stanna upp och analysera för länge. Lita på magkänslan. Reagera och agera eller köp att vissa saker är bara som de är och gå vidare. 


lördag 16 november 2013

Tack för förtroendet - Nya moderaternas riksdags- och landstingslista i Värmland...

 ...jag blev första namnet från Karlstad på Landstingslistan i Värmland!

Vår nomineringsstämma är över och det är nog den mest spännande, omvälvande och förnyande stämman som partiet haft på länge...

Som första namn från Karlstad hamnade jag på en fjärde plats efter inte helt otippade Fredrik Larsson - Säffle som blev fortsatt nr 1. På andra plats kom Stina Höök - även hon från Säffle och Gustav Olsson från Torsby. 

 

Till riksdagen valdes Pia Hallström - Forshaga som tog över förstaplatsen efter Jan-Evert Rådhström, som deklarerade för någon månad sedan att han inte tänkte ställa upp. På andra plats kom Pål Jonson från Arvika och Christian Holm - Karlstad på tredje plats och Stina Höök - Säffle på fjärde. 

Alla är riktigt duktiga kandidater och jag ser fram emot en helt fantastisk valrörelse med många taggade moderater. Nu kör vi och ser till att vinna valet 2014.


Stort grattis till alla duktiga kandidater på båda listorna!

lördag 9 november 2013

Ännu en dag av sorg har lagts bakom oss...

Igår tog vi farväl av min fina farbror Kenneth. Jag vill inte skriva att han lämnat oss, för det har han inte. Han finns med oss hela tiden. Han var den modigaste människan jag träffat av speciella anledningar. Han tog verkligen ställning. Stod upp för det något av det svåraste i både hans eget men även i mitt liv. För det vill jag hylla honom. Han visade att man inte ska ha hemligheter som sårar i en familj. Att man ska vara rak och ärlig. Även om det många gånger kan vara tufft. 

Kenneth hade en mycket stark kärlek till min faster Birgitta. De var ett, själsfränder, tvillingsjälar, livskamrater. Det var speciellt. Han, precis som jag själv, byggde upp ett liv tillsammans med sitt livs kärlek. Skapade en nytt familjeträd. Beskar de grenar som tidigare gjort ont. Fokuserade inte på gamla rötter som skapat smärta. Istället såg han upp på de nya friska förgreningarna som gav energi. Tillsammans byggde de en tät och vacker krona som beundrades av många.

Det han byggde upp tillsammans med min faster är värt att hylla. 

Vi ska komma ihåg Kenneth med ett leende på våra läppar. 
Det är vad han själv hade velat...
Vi ska komma ihåg bästa faster och farbrors unika och vackra kärlek med värme i hjärtat och känslan av bubbel inombords.
Det är vad han själv hade velat...
Vi ska vara lyckliga och glada, se det goda i livet och vara rädda om varandra. 
Det är vad han själv hade velat...
Vi kan fälla en tår ibland men inte sörja så att hjärtat går i kras. Det hade han inte velat...
Vi ska tänka på allt det han hade velat när det blir som tyngst. Vi ska känna oss starka när vi tänker på hans mod. Vi ska ställning för det goda och välja bort det onda när vi utmanas av det svåra.

Du brukade läsa min blogg käraste farbror och jag önskar att vart du än är, gör det även nu. Din godhet var känd av så många och det lever kvar. Ditt mod med det du gjorde för mig, för dig (de där speciella tillfällena) kommer jag för alltid bevara på en speciell plats i mitt hjärta! 

Jag lovar också dig, kära faster, att jag och Fredrik ska komma ihåg att krama varandra en extra gång på kvällen när vi lägger oss - att vi alltid ska tänka på att vara goa mot varandra...

onsdag 6 november 2013

Veckan som gått...

Ska vi forts överösa våra barn med socker från tidig morgon till sen kväll? #

Förtroende är som ett suddgummi…

Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it-André Gide

Kan inte låta bli att tänka på ankbebisarna på i stormen och vår Vivian på 1,3 kg - short leash annars blåser hon bort :(

Life is chill, according to Mr Goliat!


söndag 3 november 2013

Det är ok att inte åka till graven och tända ljus... Och tack Finaste R för dina fina ord!

För de som förlorat någon närstående kan det vara smärtsamt att besöka graven. Jag är en av dem som känner så när det gäller mamma. Varje gång jag besökt hennes plats känns det som hjärtat slits itu och tårarna kommer direkt. 


En del säger att det är en del av sorgearbetet och bra att man faktiskt gör det. Jag säger att det är upp till var och en och väldigt individuellt...

Det kan vara så att tiden läker alla sår men inte hos alla människor. En del sår kan faktiskt ha blivit så djupa att det lämnat efter sig smärtsamma ärr som följer en genom livet. Det viktiga där är att hantera smärtan på ett bra sätt. Finna verktygen. Ibland kan det också vara så att man behöver byta ut verktygen efter hand.

Jag bestämde mig i alla fall för att inte besöka mammas plats denna helg. Istället spelade jag: "You wear it well" med Rod Stewart på högsta volym i bilen för henne och tänkte på fina minnen. Precis som min vän Finaste R skrev till mig idag. 

Det finns människor med genuint goda hjärtan och Finaste R är en sådan. Jag vill dela med mig av hennes ord till mig. Hon ger alltid av sig själv trots att hon går igenom något av det svåraste man kan genomgå - kampen mot cancer. Trots det tröstar hon och uppmuntrar allt och alla. Jag skrev till henne och tackade för hennes ord. Samtidigt skrev jag att jag önskade att jag kunde göra något för henne och att livet är så orättvist ibland. 

Jag vill verkligen hylla Finaste R - hon är en förebild för mig med sin godhet!

"Kram fina vän.Tänd ett ljus hemma och ge dig fina tankar med alla ljusa minnen du hade med din mamma. Hon skulle bli ledsen om hon såg att du var ledsen för det vill inga mammor att barnen skall vara. Att sakna är naturligt för nu kan inga frågor få några svar men du skall tänka och minnas allt fint ni hade tillsammans, det hade nog din mamma velat. Känn saknad och fäll en tår men glöm inte dom vackra minnena hon gav dig. KRAM fina vän  (Så har jag sagt till min dotter för hon vet att jag är sjuk och kanske inte kommer att finnas så länge )  

Min vackra vän, om du minns din mamma och era vackra minnen så gör du mig glad och det är mer än nog. Vi vet båda att livet inte varar för evigt och att det en dag tar slut, det måste vara så för oss alla. Jag har sagt till min dotter att när jag är borta skall hon inte gråta utan minnas mig som jag var och om jag lämnar efter mig något som hon kan bära med kärlek och föra vidare till mina barnbarn så är det allt jag velat att hon skulle minnas. Jag har sagt att om hon vill fälla en tår skall den tåren inte innehålla sorg utan glädje över att hon hade mig till mamma. Vet du , spara på allt vackert ni hade gemensamt och för det vidare till dina barn och berätta bara allt det vackra hon lämnade efter sig och bevara det med kärlek och värme i ditt hjärta. Jag tror din mamma skulle velat att du lever ditt liv med bara dom fina minnena. Det är det bästa du kan göra min vackra vän. Att du kämpar och försöker förändra livet för många människor genom politiken. Det är större lycka för mig och det var det nog för din mamma också, än något annat du skulle kunna ge mig. Fortsätt med ditt arbete och ta vara på varje ögonblick med glädje och kärlek fina vännen"Vivian...

Vivian...