MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 21 november 2013

Ordförande Lund Kopparklint har ordet...


Användandet av termen handikapp kan upplevas som nedvärderande och utpekande. Det är  något som socialstyrelsen avråder oss från att använda.
Heter det handikappad eller funktionsnedsatt?

Får man säga funktionshindrad, rullstolsbunden eller en synskadad person istället för en person med synskada?

Detta är frågor vi ska väcka och främst, ständigt föra en dialog om. För mig är det en självklarhet att vi alltid ska sätta individen först och inte funktionsnedsättningen. Vi ska alltid använda rätt begrepp när vi pratar eller skriver om personer som har en funktionsnedsättning. 

När jag pratar om en person som har exempelvis har en synskada så säger jag givetvis en person med synskada och inte en synskadad person. Detta blev än mer viktigt för mig efter att jag blev ordförande i Vård- och omsorgsnämnden och fick möjligheten att lära mig mer på området genom att lyssna på de som är specialister. Bl.a. min kloka vän Krister Inde som alltid framhåller just detta. 

Om man läser i Språktidningen så skriver man om denna begreppsförvirring som ändå råder ibland. Där skriver man att: Begreppet handikapp sedan länge har varit uppdelat i definitioner: funktionshinder (numer funktionsnedsättning) - handikapp. Funktionsnedsättningen har stått för själva skadan, det varaktiga, till exempel att ha svårt att gå eller att höra dåligt. Och handikapp har stått för skadans innebörd i praktiken. Handikapp är ett relativt ord, som beror på miljön. Ett funktionshinder behöver inte innebära ett handikapp. Den som har nedsatt hörsel kan hänga med i en föreläsning om det finns hörselslinga, men hamnar utanför om slingan saknas. 

Det ser ut som det gör idag med de olika begreppen. Det viktigaste för mig är dock att vi ska sätta individen först och jobba med stöd och service i första hand. Därför såg jag och majoriteten i Vård- och omsorgsnämnden det som en självklarheten att byta ut namnet handikapp mot något mer neutralt och tilltalande. Vi lade därför fram ett politiskt initiativ kring detta under gårdagen. Det emottogs positivt och vi var helt eniga om detta i hela nämnden oavsett parti, vilket är en styrka.

Jag ser fram emot nytt och modernt namn på vår verksamhet i Karlstads kommun. Och ser med spänning fram emot förvaltningens förslag i samarbete med intresseorganisationerna, som kommer att läggas fram i december!

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...