MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 27 november 2013

Kan idétorka ha lett till att man snor andras idéer möjligtvis...

...ja, jag tror faktiskt det när det gäller kostfrågan i Karlstad:)

För en tid sedan var vi några moderater i Karlstad som lyfte frågan om hur viktigt det är rätt kost och att vi inte ska överrösa våra barn och unga med socker.

Innan vi hann få in vår andra artikel som vi hade skickat in, där vi fokuserade på samma ämne men när det gäller våra äldre, så plingade det till i våra brevlådor och vips låg det ett politiskt initiativ från sossarna gällande samma sak.

Vi bjuder på det och välkomnar också deras engagemang på området! Bra mat till äldre inom äldreomsorgen är för oss en självklarhet och vill fler partier engagera sig i detta är det bara bra!


Vi blir allt äldre i Sverige. Medellivslängden har ökat för både kvinnor och män sedan mitten av 1900-talet. Den tekniska utvecklingen har bidragit till att de äldre lättare klarar av sin vardag i större utsträckning. Medicin och kirurgi är på frammarsch för att lindra, bota eller skjuta upp åldersrelaterade sjukdomar. Även inom äldreomsorgen sker utveckling som på olika sätt underlättar omsorgen och omtanken om de äldre. Men det finns flera områden som politiskt kan omprioriteras. Ett av dessa områden handlar om de äldres kost och hälsa.

På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa om olika problem som många kommuner ställs inför vad gäller mat inom äldreomsorgen. Kommunernas måltidsorganisationer kan se väldigt olika ut. Vissa är samordnade med landstingen, andra inte. Kostchefer kan ha vitt skilda erfarenheter och bakgrund som ekonomer eller som dietister. Arbetsuppgifterna kan handla om logistik och mattransport och matkvalitén kanske inte ens tas upp. Många har en medvetenhet om betydelsen av bra mat, andra ser det enbart som siffor och ekonomiska bekymmer. Men det är av största betydelse för dessa yrkesgrupper att utgå ifrån dels de äldres behov och dels den senaste forskningen om vad bra mat är. Matkvalitén bör alltså vara det främsta målet.

Vad är då bra mat? 

Vid jämförelser av olika livsmedelsgrupper kan man konstatera att vissa är mer näringsriktiga än andra. En sammansättning av måltider med mindre halvfabrikat, socker och stärkelse är enligt den senaste utredningen från svenska myndigheter mer hälsosamt. Fullfeta mejerier, äkta smör, ekologiskt närproducerade animaliska produkter, frukt och grönsaker bör dominera måltidssammansättningen till de äldre. Varför? Den senaste studien inom nutrition visar att mättat fett som förekommer i smör och animaliska produkter är ofarligt. Socialstyrelsen har 2008 godkänt exempelvis lågkolhydratkost vid behandlingen av diabetes och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i sin senaste rapport godkänt måttlig lågkolhydratkost vid behandling av fetma. Livsmedelsverket har dessutom ökat rekommendationer av extra tillskott av D-vitamin eftersom vi nordbor inte är bortskämda med solljus. D-vitamin förekommer naturligt i fisk, ägg, fullfeta produkter och som kosttillskott. D-vitamin är egentligen ett hormon som förbättrar kroppens immunförsvar och minskar depressioner. Alltså något som kan öka livskvalité hos alla människor i allmänhet och våra äldre i synnerhet.


Nya moderaterna vill lägga fokus på individen och individens behov!

Vi är medvetna om att omsorgen kan vara ett dilemma då den ska vara både individanpassad och ekonomiskt hanterbar men vi vet att åldrandet ökar risken för undernäring och sjukdomar. Något som delvis kan förebyggas med bättre kost inom den kommunala omsorgen. Det är därför viktigt att maten som serveras ska anpassas till de äldres fysiska behov samtidigt som vi inte ska glömma individens egna önskemål. Att så bör vara fallet har både Socialstyrelsen och Livsmedelsverket skrivit i sina rekommendationer.

Vår målsättning inom vård- och omsorgen i Karlstad har varit och är att måltider som serveras till våra kunder, ska vara goda, näringsrika och hålla bra kvalitet. Dessutom ska livsmedel som används vara närodlade så långt det är möjligt. Helhetsintrycket av måltiden ska vara aptitligt och lockande, eftersom hungerkänslorna minskar med åldern måste även den estetiska aspekten av måltiden tas i beaktande. Det ska inte se ut som något inplastat skräp som katten släpat in vilket åtskilliga gånger har visats i media. Vi vill inte att våra mor- och farföräldrar serveras något som i det närmaste kan tolkas som en bestraffning för allt de har bidragit med i vårt samhälle.
Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller utvecklingen av maten till våra kunder i kommunen men bra kan alltid bli bättre! Vi ser det som en självklarhet att vår egna hälso- och sjukvård i samarbete med landstinget frågar vad våra äldre önskar sig och vad de tycker om maten. Att vi arbetar utifrån resultaten och väger in de nya vetenskapliga studierna. Billig tillsatsstinn industrimat med halvfabrikat och lågfettprodukter ska inte ta över utan vi ska eftersträva vällagad mat med äkta smör, fullfeta mejeriprodukter, närodlade grönsaker och frukter. Att jobba med liknande fokusgrupper bestående av våra kunder själva, kökspersonal, dietister etc. är en spännande idé som vi vill lyfta fram.

Att känna sig delaktig vad gäller ens egna behov och önskemål är vi helt övertygade kommer att bidra till att höja kostkvalitén och helhetsbilden av matupplevelsen. Med detta tror vi att det finns en stor utvecklingspotential på vägen till att bra alltid kan bli bättre!

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...