MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 31 januari 2013

Jag vill säga grattis och egentligen ska man hylla dig men...


...jag brister bara ut i gråt så fort jag tänker på det.

Det kändes så tungt att du inte fanns vid liv när jag fyllde år förra året. Det kändes tungt att inte få träffa dig och vara med dig under julhelgerna. Det kändes tungt när Hampus var ledsen över att ingen kom nu på hans 15-årsdag... 

Det känns tungt att tänka på att precis på dagen för ett år sedan, var jag uppe hos dig på sjukhuset. Då du var i ditt livs slutskede och jag i ett skede att inte vilja inse den bistra verkligheten. 

Just i dag för exakt ett år sedan tog jag din hand och mötte din blick för sista gången. Just då fick jag känna din värme. Just i det ögonblicket var jag inget annat än en dotter och du var min älskade, finaste lilla mamma som alltid sagt att jag inte behöver vara orolig.


"Det är inget som kommer hända mig älskade lilla gumman, du behöver inte vara orolig för mig. Jag har oanade krafter och överlever allt!" 

Just då ekade de orden i mitt huvud. De orden som så många gånger tidigare tröstat mig, ingav mig än en gång hopp... Jag ville inte se tecknen eller inse sanningen just då. Det fanns bara en sak som var viktig för mig. Det var att komma intill dig, min mamma och säga: 


Grattis på födelsedagen mamma - jag älskar dig så himla mycket!

Det är precis de orden jag vill få fram just idag men jag finner inte riktigt styrkan och förmågan att åka bort till din plats, tända ett ljus och säga det. Det gör fortfarade så ont och det gör mig så ledsen att tänka på att jag aldrig mer kommer få möta din blick, känna din värme och möta dig i livet som min älskade mamma. Just nu kommer det bara tårar....
onsdag 30 januari 2013

Det gör mig illamående...


...och det gör så ont inombords när jag får se på bilder som visar misshandlade barn.

Kvällsposten/Expressen 3/1-21013: MALMÖ. En 24-årig man häktades på torsdagen av Malmö tingsrätt misstänkt för grov misshandel av sitt tre månader gamla spädbarn. Barnets 24-åriga mamma, som också suttit häktad misstänkt för misshandel av barnet,släpptes några dagar före nyårsafton.


Polisen får in allt fler anmälningar om barnmisshandel — de senaste 30 åren har antalet tredubblats. I många fall känner barnet förövaren. När det gäller de äldre barnen anmäls misshandeln ofta av skolan, vilket märks i statistiken på så sätt att färre brott anmäls under sommaren än under terminerna. Av de som är misstänkta för barnmisshandel är andelen kvinnor relativt hög - 35 procent av de misstänkta för misshandel mot barn 0-6 år är kvinnor (2011. Mörkertalet är förmodligen större än vad vi tror. Det är svårt att ta reda på de faktiska siffrorna eftersom barnmisshandel ofta inte polisanmäls.

Enligt BRÅ:
De flesta anmälningar gäller barn mellan 7 och 14 år. En stor del av ökningen i de anmälda brotten mot barn 7–14 år beror på anmälningar (bland annat från skolan) om våld mellan jämnåriga. Så hur många av de misstänkta är då själva unga? Statistiken över misstänkta personer visar att nära en tredjedel av de som misstänks för misshandel mot denna åldersgrupp är i åldern 15–20 år (2011). Men då är det viktigt att komma i håg att den siffran endast omfattar misstänkta personer över 15 år. Ett mycket stort antal brott mot barn 7–14 år syns alltså inte i statistiken över misstänkta personer eftersom gärningspersonen i många fall inte fyllt femton och därmed inte är straffmyndig. Räknar man även med dessa fall är uppskattningsvis 70 procent av alla misstänkta 20 år eller yngre.

År 2012 anmäldes sammantaget 18 200 misshandelsbrott mot barn i åldern 0—17 år. Det motsvarar 21 procent av alla anmälda misshandelsbrott. Av dessa riktades 6 950 (38 %) mot flickor och 11 200 (62 %) mot pojkar.
Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn 0–6 år ökade med elva procent jämfört med 2011, medan antalet anmälningar gällande misshandelsbrott mot barn mellan 7 och 14 år minskade med fem procent.

Föräldrar står för merparten av ökningen

Den allra största delen av ökningen under 00-talet beror på förändringar i anmälningsbeteendet hos tre viktiga grupper: föräldrar, personal på förskola och skola samt socialtjänsten. Brå:s analyser visar att merparten av ökningen avser brott som begås av föräldrar.

Fakta från BRÅ
8 770 anmälda fall av misshandel mot barn 7—14 år
3 200 anmälda fall av misshandel mot barn 0—6 år
Alla uppgifter är från 2012.

tisdag 29 januari 2013

"Det är tur att vi finns-men det är en skam att vi behövs"

"Mamma finns inte mer. Pappa misshandlade henne till döds. Kvar lämnades den lilla pojken att uppfostras av pappa, tillsammans med bilden av att det var pappa som tog livet av den person som pojken älskade mest i hela världen. Hans underbara, finaste mamma."

-Lund Kopparklint 2013

Alla kvinnors hus i Karlstad skriver på sin hemsida att det är tur att de finns men att det är skam att de behövs (finns på deras hemsida). Jag kan inte annat än att hålla med. Jag brukar med jämna mellanrum lyfta deras verksamhet och pratar mig varm för dem eftersom deras insatser är ovärderliga. 
Det gör mig ledsen när jag tänker på hur många som är utsatta för våld. Barn som bevittnar när deras förälder blir utsatt för fysiskt eller psykiskt våld.
Barn som själva blir utsatta för det...

Att leva under otrygga omständigheter där fysisk, psykiskt våld, missbruk präglar ens vardag sätter sina spår, inte minst för barn och unga. Enligt Rädda barnen bevittnar var tionde barn våld i det egna hemmet. I familjer där exempelvis mamman misshandlats blir ofta även barnen slagna.

Jag besökte Barnahus i Karlstad igår tillsammans med bl.a. Landshövdingen Kenneth Johansson och fick än en gång ta del av deras verksamhet. Än en gång högg det till i mitt hjärta och än en gång kände jag tårarna bränna i ögonen. Fortfarande än idag kopplar jag samman berättelser till mina egna erfarenheter som jag har från min uppväxt och vuxna år. Jag kan hantera det men det rör upp mycket känslor och ett dovt mörker infinner sig inombords där tankarna inte riktigt går att styra över. Man minns och man känner med.

Jag välkomnar de nya lagförslagen som trädde i kraft den 1 januari. Det gäller bl.a. ändringar i främst socialtjänstlagen (2001:453) i syfte att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa.

torsdag 24 januari 2013

Vård-och omsorgsnämndens ordförande har ordet...

"Det som jag tycker är tråkigt så här i efterhand är att Socialdemokraterna försöker påskina i både tidningar och TV att de skulle ha en annan uppfattning än majoriteten. De ställde sig positiva till beslutet som gällde 3 punkter och de godkände samtliga av dem."

-Angående ärendet kring budget där förslaget om att ett förfrågningsunderlag kring Personlig assistans ska arbetas fram. 
Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 2013-01-23

Entreprenad med Carema förlängs ytterligare ett år
Carema äldreomsorg driver sedan 2009 både vårdboendet Åsbacka och vårdboendet Sveagatan. Avtalet har förlängts en gång med ett år och löper nu ut den 28 februari 2014. Det är möjligt att förlänga avtalet ytterligare ett år.

Beslut
Avtalet med Carema Äldreomsorg för vårdboendena Åsbacka och Sveagatan förlängs till och med 
28 februari 2015.

Vänsterpartiet yrkade avslag och att vård- och omsorgsnämnden ska ta tillbaka vårdboendena i egen regi och reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Dnr VON-2008-85


Vård- och omsorgsförvaltningen provar nya elektroniska tjänster
För att komplettera stödet till vård- och omsorgsförvaltningens kunder planerar vård- och omsorgsförvaltningen att prova två elektroniska tjänster, nattfrid samt videomöte via TV, som ett steg i utvecklingen av e-förvaltning.

Tjänsten nattfrid innebär att man istället för tillsynsbesök nattetid kan få tillsyn genom att en kamera slås på vid förutbestämda tider. På det sättet riskeras inte att kunden störs. Vid behov kallas nattpatrull hem till kunden. Videomöte är kontakt via webbkamera och TV-skärm där kunden själv kan ringa upp personal eller bli uppringd och samtidigt se den man talar med. Tekniken kan också användas för kontakt med anhöriga.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkände inriktningen av utveckling av e-förvaltning.
Dnr VON-2013-7


Kommentar: Här var det en mycket enig nämnd som även uppmuntrade till att utveckla detta område ytterligare!

Budget för 2013
Precis som de senaste åren får vård- och omsorgsnämnden inte full täckning 2013 för ökade kostnader, till exempel för höjda lönekostnader. Förvaltningen har i budgeten för 2013 lagt fram förslag på möjliga effektiviseringar och besparingar för att kunna hålla förvaltningens ekonomi i stort sett i balans. Budgetförslaget är underbalanserat med två miljoner kronor.

Bland förslagen för att minska kostnaderna finns att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad.

Beslut
1. Budgetförslaget godkändes.
2. Vård- och omsorgsnämnden gav vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag om entreprenad inom personlig assistans.
3. Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda möjligheten att lägga hela eller delar av hjälpmedelsverksamheten på entreprenad.

Vänsterpartiet yrkade bifall till punkt 1 men avslag på förslagen om att ta fram förfrågningsunderlag för entreprenad av personlig assistans samt på att utreda möjligheten om att lägga ut hjälpmedelsverksamheten på entreprenad.

Socialdemokraterna yrkade bifall de till föreslagna punkterna med tillägg om att parallellt med att förfrågningsunderlaget tas fram, försöka hitta andra besparingsförslag i samverkan med personal och fackliga organisationer, med syfte att kunna behålla personlig assistans i kommunal regi.

Ärendet avgjordes genom omröstning där socialdemokraterna förslag ställdes mot förvaltningens förslag.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet om att avslå tilläggsyrkandet och påpekar också att man inte tar ställning till att lägga ut personlig assistans på entreprenad förrän i samband med att nämnden fattar beslut om förfrågningsunderlaget.

Även vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Dnr VON-2012-394

Kommentar: Det här beslutet rör upp mycket känslor och funderingar, det är jag medveten om. Det är därför viktigt att alla som har frågor eller funderingar hör av sig till förvaltningen eller oss politiker. Det som jag tycker är tråkigt så här i efterhand är att Socialdemokraterna försöker påskina i både tidningar och TV att de skulle ha en annan uppfattning än majoriteten. De ställde sig positiva till beslutet som gällde 3 punkter och de godkände samtliga av dem. Att Ingela Wretling, 1:e vice ordförande inte riktigt står för detta beslut utan försöker påskina att de ville ha ett annat beslut med att lägga till ytterligare en punkter förändrar inte det faktum att vi faktiskt är överens om de förslag som förvaltningen lade fram i sin helhet. Detta är inte förtroendeingivande!

Jag återkommer om detta.

måndag 21 januari 2013

Månadens tänkvärda ord...


Omvandla allt negativt till positivt. Utmana din styrka och kapacitet till att utvecklas och nå framgång...

Tänkvärda ord: Kan vara citat, ordspråk, talesätt, teorier - kloka ord från kända eller okända personer. Det är ord och meningar som jag fastnat för och kanske använder mer eller mindre i olika sammanhang...

söndag 20 januari 2013

Kusin vitamin och kärleken jag inte trodde fanns...

Det har hänt mycket sedan jag kom ut med boken och i princip bara positiva saker även om vissa varit väldigt tuffa att gå igenom. Ett oväntat samtal från det förflutna var en sådan sak. 

En annan sak som faktiskt skett är att jag kommit nära bästa kusinen. 

Vår relation har varit mycket sporadisk under våra uppväxter men när vi träffades för många år sedan efter vi båda blivit vuxna, byggdes ett förtroende upp. Utan att någon av oss kanske tänkte på det just då, byggdes ett speciellt band upp och idag har det förvandlats till något väldigt speciellt.

Det var också detta band som gjorde att jag vände mig till henne en tid efter att jag tagit ett av de tuffaste besluten i mitt liv för över 10 år sedan. Att faktiskt bryta med min älskade pappa.

Jag vet inte varför jag alltid känt ett speciellt band till henne men så har det alltid varit. När jag var liten och vi träffades vid olika släkttillställningar, kommer jag ihåg att jag tyckte så mycket om henne. Jag tyckte alltid att hon var så fin och eftersom hon är några år äldre så såg jag upp till henne. 

Våra vägar har inte korsats ofta under vår uppväxt men vi har ändå levt våra liv parallellt och mer lika än vad vi båda egentligen förstått. Vi förstod det lite när vi träffades på en fest för många år sedan men det är nog först nu den senaste tiden, som det blivit än mer tydligt. 

Nu efter jag jag kom ut med min bok och efter att farmor gick bort har vi båda knutit samman våra liv...

Jag vill också tacka henne för att hon visade mig att jag faktiskt har en farbror och faster som visst vill ha mig i sitt liv. Det mötet som hon tog mig med på, var ett stort steg för mig att ta. Det var inte helt enkelt att riva ned muren jag under många år byggt upp och faktiskt släppa in kärleken jag inte trodde fanns. 

Det blev ett av de mest betydelsefulla mötena i mitt liv...

Konstapel Kopparklint trodde dock att jag för ett ögonblick fått en knäpp, efter att jag helt lyriskt kom hem och berättade om min goa farbror :)
"Du kom hem och sprudlade så av glädje att jag blev alldeles tårögd. Sedan att du kastade dig in på nätet och köpte en bakmaskin bara för att din farbror bakade så gott bröd och själv hade en, var väl kanske lite väl impulsivt.... men det är säkert en bra sak att ha och blir du glad av att ha en sån som farbror har så gör det mig glad..."

TACK älskade bästa kusin för att du finns i mitt liv. Jag förstår nu varför jag alltid känt ett speciellt band till dig. Vi har egentligen haft samma livsöde på varsitt håll men med olika förutsättningar att faktiskt klara av att hantera det.onsdag 16 januari 2013

Barnkonventionen som lag?

Att göra Barnkonventionen till svensk lag skulle inte innebära en förstärkning av barns rättigheter rakt av. I vissa avseenden skulle det vara tvärtom. Det är dock viktigt att hitta nya vägar som stärker barns rättigheter.


Redan idag är vi förpliktigade att följa Barnkonventionen och stora delar av den följer vi redan enligt svensk lag. När vi jämför den med våra lagar och regler kan vi dock se att Sverige tagit ytterligare steg för att stärka våra barns rättigheter. Där det snarare är så att Barnkonventionen ligger efter i utvecklingen. Det blir därför lite moment 22 att göra den till svensk lag när det skulle innebära att vi får backa inom vissa områden. 


Att luta sig tillbaks och tro att allt blir bra eller bättre av att göra Barnkonventionen till lag tror jag är riskabelt. Ett bra exempel på att det inte är helt okomplicerat är Norge. Där har ambitionen varit god men det har visat sig ha tydliga nackdelar. Norge får också fortfarande kritik av barnrättskommittén (FN:s granskningsorgan).

För oss är det viktigt att vi noga väger för- och nackdelar innan vi funderar på att införa Barnkonventionen som lag. Det vi redan idag har gjort är att se över vilka förbättringsområden som finns när vi jämför. Det är dock lika viktigt att jämföra och se vilka områden som vi ligger i framkant inom. Vi ska också titta på de rapporter som finns där man exempelvis ser att utvecklingen faktiskt gått framåt sedan Barnkonventionen skrevs för drygt 30 år sedan. Omvärldsspaning är också en otroligt viktig del, vilka länder finns det som kommit ännu längre än både oss och Barnkonventionen?

Se utanför ramarna och över gränserna...

Detta ska vara ett ständigt pågående arbete eftersom vi lever i ett utvecklande samhälle. Vi måste titta på hur vår verklighet ser ut och vilka förbättringsområden och behov det finns när det gäller att stärka upp barns rättigheter. Barn ska alltid sättas i första rummet och deras röst ska alltid göras hörd. Här får vi aldrig luta oss tillbaks och tycka att nu så, har vi justeringar som ska göra allt bra…

 
Bra kan alltid bli bättre och vi ska bli bäst på att barn växer upp under trygga omständigheter. Där de alltid syns och hörs!

måndag 14 januari 2013

Vissa saker förstör ens liv för alltid...

Bild: http://www.moderat.se/
...att bli våldtagen sätter sina spår för resten av ditt liv. 

Idag har man både hört och läst om det fruktansvärda som hänt en ung kvinna i Sundbyberg. Tidigt söndagsmorgon överfölls hon och våldtogs av 5 män på gatan. 

"Kvinnan var på väg hem på Tulegatan och kom i riktning från pendeltågsstationen, men hon hade inte åkt tåg. Vid Fredsgatans korsning överfölls hon bakifrån av fem okända män."
-DN

Varje gång jag sådant här kommer till min kännedom knyter det sig i min mage och jag blir illamående. 

Varje gång någon/några utsätter en annan människa för dettta fruktansvärda brott, så ger man offret ett djupt svårläkt sår som förhoppningsvis blir ett ärr tids nog. Men för många bleks inte ärret med tiden utan märks tydligt inombords och påminner ständigt om det fruktansvärda som hänt.


"Det gick inte att komma undan. Hon visste vad tryck över bröstet, svårigheter att andas, hjärtklappning brukade kallas: Ångest. Hon hade känt det förut. Nu kom det över hemne med dubbel styrka. Om man kunde dö av detta skulle hon göra det nu. Att glömma var helt omöjligt.

Från och med nu fanns ett minne som skulle följa henner resten av livet."
(Ur min bok: Det som inte syns)

Mina tankar går till den unga kvinnan som under helgen utsattes för en brutal våldtäkt. Det finns inga ord som hjälper eller lindrar i detta nu eller för lång tid framöver. Det enda man kan hoppas på är att att en inre styrka finns och att det finns många personer runt henne som hjälper och stöttar. Ger henne tid, tröst och kraft så att bördan lättare går att bära. 

Ett steg i taget...

Ingen har tyvärr gripits för överfallet. Västerortspolisen vill ha in tips som kan leda till att förövarna grips.

torsdag 10 januari 2013

Är det skillnad på snuskgubbar och snuskkärringar...

När svenska kvinnor köper sex och utnyttjar unga män i fattiga afrikanska länder kallas det oftast för semesterromanser eller dansresor etc. När män åker till Thailand för att köpa sex av unga tjejer kallas det för sexturism och de är äckel, torskar...

 

Varför är det skillnad när detta diskuteras?

 

Fenomenet med att kvinnor åker till Afrika och köper sex av unga fattiga män är inget nytt. Det är heller inget nytt att det kan bli fråga om makeimport därifrån och hem till Sverige. Detta har satts i system av kvinnor under många år och det pågår ständigt. Här finns det med all sannolikhet ett stort mörkertal. 

 

I maj 2012 sändes ett avsnitt av Outsiders där det handlade om just sådana här kvinnor som satt i system att åka till Gambia för att köpa sex. När jag såg det programmet kommer jag ihåg att jag tyckte att det presenterades som lite mer "romantiskt". Med vinklingen att dessa kvinnor "lever livet" och att de inte vill leva ensamma resten av livet samtidigt som de hjälper männens familjer. 

 

En slags förvriden vinna-vinna situation...

 

Kvinnorna i programmet resonerade som så att de helt enkelt ser till att mannens familj får det bättre genom att de får pengar. De benämnde det inte som att det handlade om ren och skär prostitution eller att det egentligen är det enda sättet för dessa fattiga familjer att försörja sig. Bara för att man ger pengar till familjen rättfärdigar man inte handlingen dvs. att man är en sexköpare. 

Runt 100 000 turister reser till Gambia varje år. Många av dem är vita kvinnor som åker dit för att "krydda" till sitt sexliv. För femhundra kronor i veckan köper de sig sällskap/sex av unga gambianer som måste sälja sina kroppar för att försörja sig.

"Med kjolen långt ovanför knäna gungar kvinnan till de afrikanska rytmerna. Hennes ansikte är mosigt av den sena natten och för mycket att dricka. Framför henne står en ung gambier i svart linne som blottar musklerna. På huvudet en bakochframvänd keps. Kvinnan följer honom lystet med blicken när han med juckande rörelser dansar alldeles intill henne. Hon gnider sin kropp mot hans. Kvinnan är drygt femtio. Han runt tjugo. Ingen skulle kalla henne för torsk. Eller honom för hora. Ändå vet alla: Han säljer sin kropp. Hon köper den."
- Sydsvenskan (29 april 2005)


En tanke: Kan det vara så att kvinnor som åker till Gambia upplevs som lite mer spännande och frigjorda samtidigt som de lever och tar för sig av livets goda medan män som åker till Thailand för att leta efter en 40 år yngre fru är ett vidrigt snusko med förnedrande kvinnosyn?Chatta vidare om detta och visa vad du tycker om det!

tisdag 8 januari 2013

Oväntat samtal från det förflutna...

Igår hände något som överraskade mig glatt. Ett telefonsamtal från det förflutna fick mig att gå tillbaks för att möta lilla Allis igen. En trygg röst berättade om sin glädje över att få höra rösten på en vuxen Allis och att det mot alla odds gått bra för henne.

Nu fick jag se att budskapet med min bok inte bara sprids utan också fångas upp av betydelsefulla personer som kommer från de mest oväntade håll...

Han hade fått boken i sin hand av sin son, min kära barndomskamrat. Han hade fått frågan om han visste vem kvinnan på framsidan var. Han hade svarat att han inte visste. När han fått reda på att det var jag hade han genast tagit boken. Gått hem och läst. Reagerat och begrundat det olyckliga som funnits bakom dörrarna, hemma hos några av hans närmaste vänner.

Han sa till mig att han blivit sorgsen av det han läst. Att han då kanske bara anat men aldrig riktigt förstått hur det legat till. Att han också lämnade Karlstad och det livet bakom sig innan hann se den bistra verkligheten.

Han ville nu veta att allt var bra med den lilla trasiga flickan som nu blivit vuxen därför sökte han och fick svar. Han ville också ge mig bilder från ett ljusare förflutet som varit hans bild. Delar av en lycklig barndom där Allis tillsammans med hans familj fick vara barn. Där jag tillsammans med Jeanne och hans bröder fick ett andrum.

Vi avslutade samtalet men inte för att sätta punkt utan för att påbörja en ny tid. Med nya relationer som tar vid de gamla. Det som var då är då. Nu är nu.

Tack snälla L för att du hörde av dig och tack för de ljusa bilderna som visar att allt inte bara var nattsvart...

Stor kram till dig och din familj!

lördag 5 januari 2013

Sagt och gjort hemma hos Kopparklint's

...
Hampus: Mamma, kan du hämta en cola åt mig?
Jag: Nä, jag orkar inte...
Hampus: Men schyssta då, kan du inte göra det? Jag är ju mitt uppe i en match nu...
Jag: Nä, jag har ingen lust,  jag chillar...gör det själv när det är min tur att spela!
Hampus: Men shit mamma, du har blivit så jäkla p12:ig vet du det?

Hampus - Jag: 0-1

tisdag 1 januari 2013

Varning unga tjejer och killar för fakeprofiler på Facebook!

"Jag trodde jag chattade med en skitfräsch tjej och hon var hur på som helst, skickade sexiga bilder på sig själv och allt. Sedan visar det sig att det var en äcklig gubbe!"


Det har tragiskt nog dykt upp ett fenomen som tidigare oftast förekom i olika chattforum men som nu blivit allt vanligare på Facebook. 

Det läggs upp fakeprofiler med foton på snygga yngre tjejer (vanligast) eller killar där de på olika sätt försöker komma i kontakt med yngre tonårskillar/-tjejer. Man utger sig själv för att vara i de övre tonåren (16-17 år) och agerar som om man vore vilken kompis som helst. Det dröjer dock inte förrän denna person börjar komma med snuskiga kommentarer eller förslag och samtidigt försöker bygga upp en relation.

Varför? 
Pedofiler som använder alias för att kunna få dem att chatta med barn. Får barn och unga att lämna ut bilder på sig själva genom att själva ta någon random bild från nätet som passar deras fakeprofil. På så sätt bygger man upp ett förtroende och får något tillbaks.

Eller...

Mer eller mindre etablerade personer som är lite äldre, som är ute efter att blåsa yngre på pengar. Oftast flera personer involverade. När man byggt upp en relation, att man vill ha presenter, pengar till buss/-tågbiljett för att hälsa på etc. fast det aldrig blir av. I själva verket byter man in det mot pengar. Man frågar om små lån. 

Eller...

För att man kan och går igång på att blåsa andra....

Hur går detta till?
Man addar varandra och kommenterar genom chatten hur bra man ser ut, vilka snygga bilder man har etc. Man bygger upp en kontakt där man mer eller mindre har ett cyberförhållande (där man aldrig egentligen träffar varandra). Man letar upp killar eller tjejer som man ser kan bli potentiella offer. 

Man chattar med varandra, messar, skickar gulliga meddelande och ibland ringer till varandra. Efter ganska kort tid kommer ofta kommentarer som rör sex och där man skickar halvnakna bilder på sig själv och vill ha något tillbaks.

Var uppmärksam!
-Kolla personen noggrant, stämmer adresser, skolor, namn?
-Googla profilbilden
-Är det någon av dina xvänner som vet något om denna person?
-Begär alltid bevis för att personen är den de är innan ni går in i någon "djupare" diskussion!
-Skicka ALDRIG bilder på dig själv. De kan användas i hur många porr/pedofil-sajter som helst.

Varningstecken...
-Unga snygga tjejer som är lite äldre och är väldigt på, trots att man inte känner varandra...
-Håller på med flera av dina kompisar i din kompiskrets samtidigt, addar flera av dina kompisar....
-Har ofta lite halvvågade bilder på sig själv...
-Ger ganska snabbt förslag på att de vill ha sex och vill gärna prata om det...

Vivian...

Vivian...