MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 30 januari 2013

Det gör mig illamående...


...och det gör så ont inombords när jag får se på bilder som visar misshandlade barn.

Kvällsposten/Expressen 3/1-21013: MALMÖ. En 24-årig man häktades på torsdagen av Malmö tingsrätt misstänkt för grov misshandel av sitt tre månader gamla spädbarn. Barnets 24-åriga mamma, som också suttit häktad misstänkt för misshandel av barnet,släpptes några dagar före nyårsafton.


Polisen får in allt fler anmälningar om barnmisshandel — de senaste 30 åren har antalet tredubblats. I många fall känner barnet förövaren. När det gäller de äldre barnen anmäls misshandeln ofta av skolan, vilket märks i statistiken på så sätt att färre brott anmäls under sommaren än under terminerna. Av de som är misstänkta för barnmisshandel är andelen kvinnor relativt hög - 35 procent av de misstänkta för misshandel mot barn 0-6 år är kvinnor (2011. Mörkertalet är förmodligen större än vad vi tror. Det är svårt att ta reda på de faktiska siffrorna eftersom barnmisshandel ofta inte polisanmäls.

Enligt BRÅ:
De flesta anmälningar gäller barn mellan 7 och 14 år. En stor del av ökningen i de anmälda brotten mot barn 7–14 år beror på anmälningar (bland annat från skolan) om våld mellan jämnåriga. Så hur många av de misstänkta är då själva unga? Statistiken över misstänkta personer visar att nära en tredjedel av de som misstänks för misshandel mot denna åldersgrupp är i åldern 15–20 år (2011). Men då är det viktigt att komma i håg att den siffran endast omfattar misstänkta personer över 15 år. Ett mycket stort antal brott mot barn 7–14 år syns alltså inte i statistiken över misstänkta personer eftersom gärningspersonen i många fall inte fyllt femton och därmed inte är straffmyndig. Räknar man även med dessa fall är uppskattningsvis 70 procent av alla misstänkta 20 år eller yngre.

År 2012 anmäldes sammantaget 18 200 misshandelsbrott mot barn i åldern 0—17 år. Det motsvarar 21 procent av alla anmälda misshandelsbrott. Av dessa riktades 6 950 (38 %) mot flickor och 11 200 (62 %) mot pojkar.
Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn 0–6 år ökade med elva procent jämfört med 2011, medan antalet anmälningar gällande misshandelsbrott mot barn mellan 7 och 14 år minskade med fem procent.

Föräldrar står för merparten av ökningen

Den allra största delen av ökningen under 00-talet beror på förändringar i anmälningsbeteendet hos tre viktiga grupper: föräldrar, personal på förskola och skola samt socialtjänsten. Brå:s analyser visar att merparten av ökningen avser brott som begås av föräldrar.

Fakta från BRÅ
8 770 anmälda fall av misshandel mot barn 7—14 år
3 200 anmälda fall av misshandel mot barn 0—6 år
Alla uppgifter är från 2012.

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...