MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 16 januari 2013

Barnkonventionen som lag?

Att göra Barnkonventionen till svensk lag skulle inte innebära en förstärkning av barns rättigheter rakt av. I vissa avseenden skulle det vara tvärtom. Det är dock viktigt att hitta nya vägar som stärker barns rättigheter.


Redan idag är vi förpliktigade att följa Barnkonventionen och stora delar av den följer vi redan enligt svensk lag. När vi jämför den med våra lagar och regler kan vi dock se att Sverige tagit ytterligare steg för att stärka våra barns rättigheter. Där det snarare är så att Barnkonventionen ligger efter i utvecklingen. Det blir därför lite moment 22 att göra den till svensk lag när det skulle innebära att vi får backa inom vissa områden. 


Att luta sig tillbaks och tro att allt blir bra eller bättre av att göra Barnkonventionen till lag tror jag är riskabelt. Ett bra exempel på att det inte är helt okomplicerat är Norge. Där har ambitionen varit god men det har visat sig ha tydliga nackdelar. Norge får också fortfarande kritik av barnrättskommittén (FN:s granskningsorgan).

För oss är det viktigt att vi noga väger för- och nackdelar innan vi funderar på att införa Barnkonventionen som lag. Det vi redan idag har gjort är att se över vilka förbättringsområden som finns när vi jämför. Det är dock lika viktigt att jämföra och se vilka områden som vi ligger i framkant inom. Vi ska också titta på de rapporter som finns där man exempelvis ser att utvecklingen faktiskt gått framåt sedan Barnkonventionen skrevs för drygt 30 år sedan. Omvärldsspaning är också en otroligt viktig del, vilka länder finns det som kommit ännu längre än både oss och Barnkonventionen?

Se utanför ramarna och över gränserna...

Detta ska vara ett ständigt pågående arbete eftersom vi lever i ett utvecklande samhälle. Vi måste titta på hur vår verklighet ser ut och vilka förbättringsområden och behov det finns när det gäller att stärka upp barns rättigheter. Barn ska alltid sättas i första rummet och deras röst ska alltid göras hörd. Här får vi aldrig luta oss tillbaks och tycka att nu så, har vi justeringar som ska göra allt bra…

 
Bra kan alltid bli bättre och vi ska bli bäst på att barn växer upp under trygga omständigheter. Där de alltid syns och hörs!

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...