MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 26 september 2013

There is always room for a change - hatten av för Sahar El-Nadi...


In order to change we must be sick and tired of being sick and tired...
@saharelnadi #scd2013malmo #054pol #barnsrätt  @brygganorg  #sedetosynliga

Hade förmånen att idag få lyssna på Sahar el-Nadi. Hon pratade om vikten av att förändra ochttp://www.adlibris.com/se/bok/the-lucifer-effect-understanding-how-good-people-turn-evil-9780812974447h om man vill förändra att man ska värna om sina värderingar och vara beredd på uppoffringar. Hon pratade bl.a. om situationen i Egypten, vad som gör att situationen där är som den är. 


Förutom sin egen bok: Sandcastles and Snowmen, rekommenderade hon också en annan där hon lyfte fram att alla människor är faktiskt inte snälla: The Lucifer effect -how good people turn evel.

När hon pratade kring den drog hon en viktig slutsats:
Evil people in group are dangerous. 

Vi pratar alldeles för lite om att vissa människor är elaka (ondskan bor i dem, som Konstapel Kopparklint skulle ha sagt:-). Vissa är snälla i grund och botten men kan förvandlas till riktiga elakingar.  Alla dessa finns mitt i bland oss hela tiden. En och en kan de flesta av oss parera. Problemet är när de kommer i grupp, då är de livsfarliga och de elaka konspirationerna flödar. Då behöver vi andra agera för få till en förändring.

Det där har jag träffat på alldeles för mycket i mitt liv...

One person can make a different and everyone should try!

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...