MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 28 januari 2015

Pinnjaktens dagar inom polisen är över...

Som kommunalråd i Karlstad med ansvarsområdet Trygghet, deltog jag igår på den nationella konferensen: Trygghetsdagen 2015 (BRÅ, SKL) som handlar om den nya polisorganisationen. Ingen centraliseringsreform, snarare decentralisering. 

Mer makt till den lokala polisen.


Vi fick mer ingående höra hur den nya organisationen kommer att påverka - och involvera - landets kommuner och medborgare. Från en splittrad till en samlad, svensk polis, där målet är att polisen ska komma närmre medborgarna. 

Mer enhetlighet. Tydligare mål och relevant uppföljning. Mindre kvantitet, mer kvalitet ("pinnjaktens" dagar är över). 


Polisen ska jobba mer med den lokala problembilden. Det kräver en dialog, för att lyssna på vad invånarna upplever som problem, istället för att tro sig veta vilka problemen är.

"Polisen måste lyssna på medborgarna vilken problembild som finns. De som bor i bostadsområdet hela tiden vet bättre än polisen som är där en gång i veckan. Här vet medborgarna bäst"

Det ska finnas en kommunpolis som ska vara kommunens länk in till polisen. Det ska också finnas 1 områdespolis/5000 invånare, som absolut inte ska jobba med utryckningsverksamhet, utan med förebyggande insatser. Medborgarlöften ska tas fram i alla lokala polisområden vilket stärker samverkan med kommunen.

Många kloka analyser och slutsatser ligger till grund för denna stora organisationsförändring. Detta är ett svar på mycket av den kritik som tidigare har förts fram. Många kritiker har haft "rätt" i sin kritik. Jag ser med förväntan fram emot en ny, bättre polisorganisation som kommer att leda till ett tryggare Karlstad där vi som kommun också kommer att få ta ett större ansvar tillsammans med Polisen.

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...