MASKROSBARN AV MIN TID

fredag 14 januari 2011

Tänkvärda ord kan ha större effekt än du tror...

Jag brukar så ofta jag kan (när jag finner det lämpligt) använda mig av olika citat/ordspråk i inlägg såväl som diskussioner.

Personligen älskar jag ordspråk och citat.Många gånger skapar det faktiskt en eftertanke hos mottagaren som i sin tur gör att man faktiskt når fram med ett budskap bättre än om man skulle sitta och argumentera.

Ett citat som jag tycker mycket om är:

”Varje gång man åstadkommer något skaffar man sig en fiende. Man måste bli medelmåttig för att bli populär.”
Oscar Wilde (1854-1900)

Det var också något jag använde när jag skrev inlägget om Jantelagen - den svenska avundsjukan.

Jag tycker ofta att det blir mer levande att använda ordspråk eller citat i diskussioner, texter när man vill förmedla ett budskap eller värderingar man står för. I diskussioner kan det också ge en extra tyngd när man vid rätt tillfälle använder sig av dem.

"Citat är bättre än argument. Man kan få övertaget i en diskussion utan att ha överbevisat motståndaren"
- Gabriel Laub

Man ska dock vara försiktig med att använda (missbruka) citat och ordspråk eller använda dem vid fel tillfällen - då kan det ha motsatt effekt.

"Att tala utan att tänka är som att skjuta utan att sikta"

Att använda ordspråk/citat på rätt sätt är inte bara effektivt i olika sammanhang där man vill förmedla ett budskap...

...I rätt sammanhang sänder det också en viss signal om dig som person.

När personer använder sig av väl valda ord i rätt sammanhang anses det i allmänhet att vederbörande har en hög allmänbildningsnivå och bra kunskaper i det aktuella språket.

"Behärska saken så kommer orden av sig själv"
"Behärska ämnet så kommer orden av sig själva"
- Cato den äldre (234 f.Kr.-149 f.Kr.)
Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...