MASKROSBARN AV MIN TID

tisdag 19 mars 2013

Att vara anhörigvårdare är att vara ovärderlig men inte alltid sedd


Har varit och lyssnat på: Utan anhöriga stannar Sverige-Landshövding Kenneth Johansson på Anhörigcentrum i Karlstad.


Tre fjärdedelar av all vård och omsorg i Sverige ges av anhöriga. Utan stöd och omvårdnad från anhöriga skulle inte omsorgen av våra äldre fungera. Anhörigriksdagen en styrka men alla samverkansorgan är oerhört betydelsefulla. Känslan av att "jag är inte ensam" stärks när man samverkar kring frågor som rör anhörigvård. Jag tycker att det är viktigt att se anhörigstöd som ett komplement till vården och att betrakta den som ovärderlig, precis som vår landshövding var inne på. 

Kenneth Johansson avslutade sitt anförande med en dikt av Stig Dagerman.


"Jorden kan du inte göra om. 
Stilla din häftiga själ! 
Endast en sak kan du göra: 
en annan människa väl. 
Men detta är redan så mycket 
att själva stjärnorna ler. 
En hungrande människa mindre 
betyder en broder mer." 

Utan anhöriga stannar Sverige...

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...