MASKROSBARN AV MIN TID

fredag 8 mars 2013

Jag är ny på listan över Värmlands mäktigaste kvinnor...

Internationella kvinnodagen-mycket fokus på makt...
Makt är ett relationsbegrepp 1) Retorisk förmåga. 2) Kunskap (okunnighet är vanmakt). 3) Prestige och status. 4) "Närhet till makthavarens öron". 5) Kontroll av produktionsmedel. 6) Kontroll över opinionsbildning...

Det ena ger givetvis det andra...


Makt är många gånger ett känsloladdat ord och för en del är det ett fult ord som klingar negativt. Jag har alltid sett makt som en möjlighet att påverka saker och ting. "Förändra världen". Eftersom jag alltid velat göra det känner jag mig extra glad över att ha kvalat in på listan över Värmlands mäktigaste kvinnor. Det visar faktiskt att allt det arbete som jag faktiskt lagt ned ger resultat och lite extra stolt känner jag mig givetvis med tanke på att min relativt korta tid (2 mån) i rollen som kommunalråd i Karlstad.

För mig har det alltid varit viktigt att ge makten åt de som verkligen behöver det. Som ordförande i Vård- och omsorgsnämnden och som kommunalråd handlar det om att föra upp de "mjuka frågorna" överst på agendan. Att särskilt se till att äldre, utsatta, barn får sin röst hörd och att de får uppleva trygghet i sin tillvaro.

Listan över Värmlands mäktigaste kvinnor från år till år:
2013
2012

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...