MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 5 februari 2014

Mer kunskap i skolan!

Mina reflektioner från verksamhetsbesök i skolan nu under veckan... 

Jag och Per-Samuel var under gårdagen ute på skolor och besökte lärare. Vi ville lyssna in hur de ser på sitt jobb och skolan. Det visade sig att karriärtjänsterna som Alliansregeringen under 2013 skapade för lärare, blivit oerhört positivt mottaget. De känner sig inspirerade och stolta över att ha blivit antagna. Samtidigt som de säger att detta kommer definitivt att höja statusen på läraryrket. Kul!

Citat från antagna förstelärare:
”Det var en otroligt omfattande ansökan, vilket är bra. Man fick göra en resa inom sig som väckte mycket tankar och gjorde att jag blev inspirerad och kände ett sug efter att jobba!”

”Meningen är att det ska växa fram något bra och gynna skolan och eleverna framåt.”

”Jag känner mig hedrad. Detta ska man söka om man känner att man har mycket att ge och om man känner sig stolt över sitt yrke!”

”Vi måste gå ut och säga: Ett fantastiskt jobb - det är ju framtiden vi formar. Sluta prata negativt om vårt yrke!”

Vi pratade om satsningen med karriärtjänsterna och en kvinna som skickat in ansökan sa att bara ansökan var en positiv resa. Nu blev hon antagen men även om hon inte skulle ha blivit det så sa hon att själva ansökningsförfarande gett henne så mycket. Den har fått henne att reflektera över sitt yrke och verkligen värdera sig själv.

”Jag förväntade mig inte att jag skulle bli antagen så jag blev stolt. Kul att få ett erkännande från någon utomstående.”


Det känns så kul att satsningen med karriärtjänsterna faller väl ut och tas emot med öppna armar. Lärarna är en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper. Utan deras engagemang och kompetens fungerar inte skolan. Elevernas kunskapsresultat faller och unga får inte de bästa förutsättningarna.  Självklart ska Nya moderaterna vara lärarnas parti och karriärtjänsterna utökas. Vi vill också minska pappersarbetet för lärarna så att de ska få mer tid att ägna åt det de vill och är bäst på – undervisning!

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...