MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 9 november 2011

Hur fångar jag andra människors uppmärksamhet på ett bra sätt?

Jag är fascinerad av hur vi människor kommunicerar med varandra. Jag brukar också ställa mig själv frågan om hur andra uppfattar mig när jag kommunicerar. Det finns alltid saker man kan utveckla och göra bättre. För att se det måste man vara lyhörd och mottaglig för förändringar.


Man kan alltid ändra på sig själv för att få olika effekter hos andra människor man kommunicerar med. Man måste bara ställa sig frågan vad man vill uppnå...

En del människor uttrycker sig på ett sätt så att effekten inte riktigt blir som de tänkt sig. De får helt enkelt inte den respons de önskar sig. Jag tror nog att alla varit med om det någon gång - både som mottagare eller sändare...

...man uppfattas som otrevlig eller plump
...man blir inte tagen på allvar
...man involveras inte i aktiviteter
...man uppnår inte det mål med diskussionen som man tänkt sig från början
...man hamnar ofta i små konflikter/diskussioner som inte leder fram till något konstruktivt
...man tappar mottagarens intresse under tiden man samtalar
...man blir ofta avbruten i samtalet och någon annan tar över

Det är intressant att se på vad exakt det är hos denna person eller hos en själv som gör att det blir som det blir. Självklart ska man ha med aspekter som språk/ordval (använd inte fikonspråk och upprepa inte samma ord för ofta), tonläge (tala inte för tyst eller för entonigt) och att man har ett genomtänkt kroppsspråk. Det finns också andra smarta tips på vad man ska tänka på om man vill vara delaktig i ett utvecklande samtal. Ett möte där de människor man möter bygger upp ett förtroende för dig.

Se vart den andre personen/verksamheten (mottagaren) befinner sig för att sedan anpassa samtalet, budskapet efter det. Försök alltid ta ett kliv tillbaks och tänka efter innan du säger saker-vad kan det få för effekt? Har det relevans i samtalet?


Upprepa inte saker eller bli för långrandig. Det räcker att säga en sak en gång. Samma sak behöver inte paketeras om i olika meningar.


Bekräfta den du möter – men tänk på att bekräftelse inte är samma sak som smicker. Att bekräfta en annan person skapar positiv energi och en känsla av välbehag. Om en person känner sig bekräftad skapar det med all sannolikhet trygghet och förtroende…


Ställ öppna frågor för att utveckla samtalet. Lyssna, läs på för att lära dig…


Använd Reflektivt lyssnande för att visa att hört och tagit till dig vad den andre fört fram. Använd samma ord eller andra ord med samma mening i samtalet eller budskapet.


Ge ytterligare ett kvitto på att du verkligen fått med dig rätt budskap eller det ni gemensamt kommit fram till genom att Summera vad som sagts under eller i slutet av samtalet. Då visar du för mottagaren att du faktiskt hört vad som berättats för dig. Du kommer då förmodligen också bli bekräftad för att du verkligen lyssnat på vad som sagts. Om du inte summerar är det lätt att vi tolkar utifrån våra egna värderingar. Det stämmer inte alltid överens med vad en andre ville föra fram…

Se din egen roll i konflikter eller när andra människor har en dålig attityd gentemot dig. Har vi själva lagt en bra grund till samtal, samarbeten eller med att föra fram ett budskap hamnar vi sällan i konflikter.

Tänk också på att vårt kroppsspråk spelar en stor roll. Det är inte bara vårt tal vi använder när vi ska kommunicera med andra människor för att göra oss förstådda. Olika människor har olika kroppsspråk; kulturellt, personligt. Med hänvisning till detta är också kroppsspråket det språk som är lättast att misstolka.

Det viktigaste när man kommunicerar med andra, är att man verkligen ger den/de man kommunicerar med uppmärksamhet och att man själv är tillgänglig och mentalt förberedd (ha tankarna på rätt ställe). Med jämna mellanrum ska man också se på sig själv och vara självkritisk för att i ett nästa steg våga pröva nya vägar.

Man kan alltid utveckla sig själv. Göra det som är bra bättre.

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...