MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 19 januari 2012

Frågan om ekonomiskt utsatta barn kommer i dag upp på Karlstads fullmäktige...

"Barnfattigdom" eller ekonomiskt utsatta barn som jag hellre vill uttrycka det, är en fråga som (S) under året försökt lansera som en bärande politisk skiljelinje, vilket givetvis inte håller på flera olika sätt. Det finns flera brister i deras resonemang och det är inte det att det inte är en viktig fråga för det är det. Man måste dock förhålla sig till resonemanget kring detta, på en nivå som gör att det inte blir en politisk debatt mer än att man i verkligheten ser helheten kring ekonomiskt utsatta familjer - att man lägger energi på att jobba med de frågorna i stället. 

Det är dessutom så att man har fokuserat mycket på Rädda barnen rapport (som släpptes senast 2008) där barnfattigdomen i Sverige redogörs och där (S) försöker omvandla deras mätningar till politiska fördelaktiga poänger. Självklart läser vi också dessa rapporter och givetvis är det inte så att barnfattigdomen bara minskat under socialdemokratiska regeringar och bara ökat under borgerliga. Faktum är att:

  • Barnfattigdomen ökade mellan 1991 och 1997 (både S- och borgerliga regeringar). 
  • Från 1997 till 2008 (både S- och borgerliga) har barnfattigdomen minskat stadigt förutom år 2004 (S-regering) och år 2008 (borgerlig regering) då den ökade något (ekonomiska krisen började). 
  • Efter 2008 finns ingen statistik från Rädda barnen. 
  • Vad man också kan se utifrån dessa mätningar är att barnfattigdomen var mindre 2008 än när Rädda barnen började mäta år 1991, vilket måste ses som en positiv utveckling. 
Rädda barnen riktar kritik mot alla regeringar om att de inte gjort tillräckliga åtgärder för att ta bort de strukturella problemen som finns i Sverige och det har de gjort ända sedan de började sina mätningar. Det tycker jag också att de ska fortsätta göra eftersom de är en ideell organisation som helst ska vara politiskt obundna i sin verksamhet.

Det kommer bli en intressant debatt idag där jag hoppas att vi inte fastnar i någon slags politisk pajkastning när det gäller dessa viktiga frågor. Vi måste blicka framåt och se vad vi tillsammans kan göra för att förbättra för ekonomiskt utsatta familjer. Det krävs då handling inte bara ord eller pajkastning för det går inte hem hos någon. 

Detta är en komplex fråga som har många olika delar och som vi absolut ser. Vi vill ta tag i detta och vi ska sträva efter att samhället har ett så finmaskigt skyddsnät som möjligt - samhället ska stå starkt där människor står svaga. 

Det handlar om att ge barn som lever i socioekonomiskt utsatta familjer goda möjligheter att nå sina livs drömmar genom att till exempel stötta skolor, föreningar och andra arenor som de vistas inom. Det handlar om att barn inte ska behöva ärva fattigdom. 

Det viktigaste av allt - det handlar om att skapa goda förutsättningar för jobb och företagande eftersom vi menar att det bästa sättet för familjer att ta sig ur utanförskap är jobb och en egen inkomst.

http://www.nwt.se/asikter/debatt/article1040017.ece 

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...