MASKROSBARN AV MIN TID

fredag 29 maj 2015

Moralpanik kring Dani M?

Det är tråkigt att se när en diskussion går så långt att det tar fokus från ett bra och viktigt initativ som Kronoparkens dag ändå är. Mångfald och inkludering framför allt. Här borde fler se sitt ansvar, inte elda på så att medverkande får moralpanik. Inte bidra till att det överskuggar ett fantastiskt arrangemanget.

De tveksamheter som uppstått kring värderingar som en enstaka artist uttalat och sedan tagit tillbaka, gör inte att Karlstads kommun vill stå utanför detta viktiga arrangemang. Vi tycker det är bättre att delta som representant för goda krafter i samhället än att utebli.

Bättre att möta eventuella meningsmotståndare och föra en dialog med dem, än att utebli och låter dem stå oemotsagda!


När det gäller artisten Dani M:s medverkan på Kronoparkens dag, uppstod det tidigt frågetecken kring uttalanden som han gjort och om de skulle vara skäl nog för vissa att dra sig ur. Jag fick frågan på mitt bord och undersökte saken. Min hållning är att med det underlag som finns tycker jag inte att det finns någon anledning att bojkotta detta fantastiska arrangemang, som vissa andra valt att göra.  Mycket av underlaget som ligger till grund för diskussion är föremål för tolkningar. Därmed inte sagt att det inte är obetänksamma uttalanden som Dani har gjort. Han har dock själv insett det och gjort avbön för det han sagt.

Om vi ska sätta en mall för alla bokningsbara artister, där de aldrig ska ha uttalat sig politiskt inkorrekt eller tagit klar ställning mot droger, då blir det förmodligen inte så många kvar. Många artister är unga eller har varit unga när de slog igenom och då är det inte alltid så att man inser vikten av att alltid uttrycka sig prickfritt. Sedan finns det givetvis gränser och där har vi ytterst Sveriges lagar som talar om vart gränserna går. Som komplement till det har vi olika värdegrunder att efterleva. Dani M har inte dömts för något brott och han har också bett om ursäkt för tidigare uttalanden han har gjort. Det ska räcka.

Rapparen Dani M ber om ursäkt.


Karlstads kommun har ingen anledning att ifrågasätta Dani M:s uppriktighet i det.


Skulle något mer framkomma som ändrar bilden, ska vi absolut inte vara främmande för att ta ställning mot någon artist som inte respekterar de värden vi står upp för (alla människors lika värde, demokrati, yttrandefrihet mm) men där tycker inte jag att vi är med Dani M.

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...