MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 29 september 2010

Fortfarande oklart hur det blir (om det blir) omval i Värmland

Det är fortfarande oklart om hur hur det kommer bli i Värmland med tanke på hanteringen av valsedlar i Arvika.

Det har som sagts tidigare kommit in anmälningar från både privatpersoner och partier kring hanteringen av valsedlarna. Detta ska prövas av Valprövningsnämnden som består av 1 ordförande (jurist) och 6 ledamöter.

Beslutet de kommer fram till går inte att överklagas och beskedet kan tidigast väntas i början av november. Det de ska slå fast är om något fel har begåtts gentemot vallagen och om detta i ett nästa steg har påverkat valutgången.

Därefter finns det olika alternativ och omval är bara ett av dem om det skulle visa sig att ett fel begåtts. Det kommer då endera begränsas till ett speciellt valdistrik eller en valkrets men det skulle rent teoretiskt kunna innebära att hela riksdagsvalet skulle behöva göras om i Värmland.

Detta går dock inte i nuläget att spekulera om.

I övrigt kommer det slutgiltiga valresultat från Valmyndigheten att presenteras i dag.

Det har gått mycket bra för nya moderaterna i Värmland. I riksdagsvalet ökade Värmland med nästan 1 % mer än riksgenomsnittet och i Landstinget har Värmland den tredje största ökningen i landet. Av 16 kommuner har vi förbättrat valresultatet i 13 av dem.

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...