MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 23 september 2010

Valet i Arvika är redan överklagat...

Som jag tidigare skrivit har Arvikas valnämnd underkänt ett okänt antal röster felaktigt bl.a. felaktigheter som kommit fram. Dessa kan ha påverkat valutgången.
Gith Nilsson som är valansvarig på Länstyrelsen menar att de skulle godkänts. Omprövning har redan begärts och kommer nu prövas av valprövningsnämnden.

Samtliga röster som Arvika underkänt är nu arkiverade hos Länsstyrelsen och Länsstyrelsen och Länsstyrelsen har ingen rätt att granska dem. Man vet inte hur valsedlar från Arvika som är underkända och därmed inte räknade, ej heller hur många som fått en eller flera av sina röster ogiltigförklarade.

http://www.nwt.se/tema/val2010/article774221.ece

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...