MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 25 maj 2011

Karlstadsbugeten - ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet...

Hållbarhet har varit ledordet när budgetförslaget för Karlstad har arbetats fram. Vi i den politiska majoriteten har lagt fram en budgetförslag för de kommande tre åren där ett hållbart Karlstad, nu och i framtiden satts i fokus.

Inriktningen på budgeten är ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet där vi tar ansvar och arbetar för en hållbar kommun. Där vi värnar om varandra och våra gemensamma resurser.Läs hela debattartikeln som publicerades i dagens NWT:Igår presenterade vi i den politiska majoriteten i Karlstad, M, MP, FP, C och KD, vårt budgetförslag för de kommande tre åren. Inriktningen på budgeten är ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Vi har valt att göra en historiskt stor satsning på att förbättra underhållet av gator, fastigheter, cykelvägar och lekplatser. I dagsläget är underhållsnivån så låg att det kan anses vara kapitalförstöring, det är oacceptabelt. Vi tar ansvar och arbetar för en hållbar kommun där vi värnar om varandra och våra gemensamma resurser.Det ekonomiska utgångsläget i Sverige har förbättrats. Efter en djup konjunkturnedgång och finanskris ser vi nu att hjulen börjar rulla igen, företag vågar återigen investera och anställa personal. Men det nya förbättrade ekonomiska läget har ännu inte slagit igenom fullt ut i kommunsektorn. De senaste åren har kommunens nämnder fått små anslagsökningar och trots det har man lyckats bedriva verksamhet med hög kvalitet. Tyvärr har vi fortfarande ett kraftigt begränsat utrymme för att göra ambitionshöjningar och investeringar.


Det är företagande och att människor har arbete som utgör grunden för den kommunala verksamheten. När vi karlstadsbor arbetar och betalar skatt skapar vi förutsättningar för att kommunen ska kunna bedriva vård, skola och omsorg av hög kvalité. Därför kan vi inte nog påpeka vikten av ett välfungerande näringsliv och att det finns människor som vågar satsa på just sin företagsidé. Vi har instiftat ett näringslivsråd som ska fungera som rådgivare och bollplank i arbetet att bli en av landets 20 högst rankade kommuner i Svenskt Näringslivs ranking. Vi har tagit fram ytterligare industrimark för att fler företag ska kunna etablera sig. Vi har utökat servicen till företagen på kommunens Tillväxtcentrum och tillsatt resurser för att ro i land projektet fiber till byn. Internet är en förutsättning för den som driver företag, vi vill skapa förutsättningar för företagande i hela kommunen.


Karlstad är en stad som växer och år 2010 var ett rekordår i fråga om barnafödslar. Det är en otroligt positiv utveckling, men det ställer också ökade krav på kommunens förskolor och skolor. Därför sätter vi spaden i backen redan nästa år och börjar bygga en ny stor förskola i Alster med plats för ca 100 barn på 6 avdelningar. Vi fortsätter att satsa på upprustning av kommunens högstadieskolor. Upprustningen av Mariebergsskolan är redan igång och efter den följer Norrstrandsskolan och Ilandaskolan. Det byggs en helt ny Hagaborgsskola med plats för 240 elever med start år 2012. Den Hagaborgsskola som vi har idag har haft ett rivningslov sedan början på 70-talet. Vi bygger även om och till Råtorpsskolan och en ny förskola på Södra Råtorp.

I Karlstad ska ingen människa sakna tak över huvudet när natten kommer. I vintras lyckades vi hitta en kortsiktig lösning för de människor som då saknade bostad. Vi fortsätter nu med det långsiktiga arbetet att bekämpa hemlöshet och att på sikt nå en tak över huvudet garanti. Satsningen innefattar att få fram riktiga bostäder till människor som inte själva kan sörja för det. Vi utökar även boendestödet för att fler människor ska klara av eget boende och för att ge ett bättre stöd till dem som idag är bostadslösa.

Vår kollektivtrafik är populär och allt fler upptäcker fördelarna med att åka kollektivt. Vi vill fortsätta att utveckla kollektivtrafiken och hållbara transporter. Vi satsar därför på att förbättra punktligheten och öka turtätheten så att alla bussar kommer att gå minst var 20:e minut. För att förbättra luftkvaliteten och minska bullret kommer bussarna drivas med biogas från och med år 2013.

Vi har gjort en budget för ett hållbart Karlstad, nu och i framtiden. Ekonomisk hållbar med fokus på att underhålla det vi har. Allt annat är dålig hushållning med våra gemensamma resurser. Socialt hållbar med ansvarstagande gentemot de allt för många människor som inte har en säng att lägga sig i när natten kommer. Miljömässigt hållbar genom satsningar på så väl kollektivtrafik som biogas och som syftar till att minska kommunens klimatpåverkan och kostnader för t ex elförbrukning. Vårt mål är att Karlstad hela tiden ska utvecklas och att vi ska lämna vidare en välskött kommun till kommande generationer.


Majoriteten i Karlstad genom:


Maria Ohlsson (M)

Maria Frisk (MP)
Niklas Wikström (FP)
Henrik Lander (C)
Peter Kullgren (KD)

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...