MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 25 maj 2011

Många diskussioner & debatter fram och tillbaks har nu lett fram till ett ställningstagande i regionfrågan

Sällan har väl något diskuterats och debatterats så mycket bland oss Nya moderater i Värmland, som regionfrågan. Huruvida Värmland ska bli egen regionkommun eller bli en del av en storregion? Där diskussionerna främtst handlat om att gå samman med Västra Götaland.


Nu har dock vårt partis förbundsråd i Värmland kommit fram till ett ställningstagande och detta har även fastställt av förbundsstyrelsen.


Det var en enad förbundsstyrelse som under veckan lämnade följande ställningstagande: ”Beträffande frågan om att gå vidare med förhandlingar om en regionbildning mellan Värmland och Västra Götaland anser Moderaterna i Värmland istället att Värmland bör bilda en egen regionkommun.”

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...