MASKROSBARN AV MIN TID

tisdag 23 oktober 2012

Det var aldrig någon som frågade mig hur jag mådde eller om jag behövde hjälp...

...de gånger jag satt på akuten eller träffade polisen efter att mamma blivit misshandlad. Vare sig jag var 13, 14 eller 17 år och höggravid.


Inget barn ska behöva uppleva att de är osynliga av myndigheter, sjukvård, skola eller socialtjänst när de blivit brottsoffer. Det är ett systemfel när exempelvis en kvinna kommer in på akuten, är misshandlad och sjukvårdspersonalen inte frågar om det finns barn med i bilden som kan ha bevittnat händelsen. Det är ett systemfel när barn och unga bevittnar ett brott i nära relation och inte ett PM skickas till socialtjänsten.

Alla som jobbar inom dessa arenor har en skyldighet att rapportera till socialtjänsten om det finns en misstanke om att ett barn far illa. OCH barn far illa av att se eller höra sin förälder bli slagen. Det ger samma skador som att de själva skulle bli misshandlade.

  • Hur många kvinnor kommer in på akutmottagningarna runtom i landet där man misstänker våld i nära relation? Det vet vi svaret på...
  • Hur många av dessa har barn som bor hemma? Det borde vi veta svaret på...
  • Hur många av dessa har blivit brottsoffer? Den frågan borde alla ställa sig...

Ställ frågan-reagera och agera! 
Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...