MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 22 november 2012

Vi måste erkänna hedersvåldet och förtryckets existens...

Olikt våld i nära relationer är det fler än en person som är förövare. Det gör det extra svåra att kartlägga och riskbedöma hotet mot individen. Det finns ändå mitt i bland oss, i världen, Sverige, Värmland. Det är också svårt att komma åt. Barn måste nämligen själv i princip berätta att de lever under förtryck och många är lojala mot sina föräldrar eftersom de vet att de skulle riskera straff om det kom fram. 

”Om du trodde att du skulle tvingas flytta från den eller de du älskade mest i hela världen, skulle du då berätta?”Hedern styr familjens kontrollbehov och uttalade grepp om individen – i de flesta fall en ung person i familjen. Även om vi som arbetar med frågan är insatt i problematiken så är det fortfarande förvånansvärt många som inte har tillräckligt med kunskap för att bemöta detta förtryck. Vi vet att det inte handlar om illvilja utan om rädsla eller okunskap för ett problem som har funnits längre tillbaka än vad de flesta kan tänka sig.


Jag tillsammans med riksdagsledamoten Pia Hallström skriver mer om detta i NWT. Det här är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. 

Ingen kan komma och säga att det inte förekommer i sin egen kommun, då har man väldigt dålig insyn och mycket liten respekt för de utsatta. Därför är det viktigt att vi ALLA arbetar för att alla flickor och pojkar ska bli sedda och förstådda. Alla har rätten att få välja sitt eget liv och varje gång ett liv inte räddas är ett stort misslyckande, då det någonstans i kedjan inte fanns kunskap eller medkänsla.

Läs även om könsstympning på flickor-Ett livslångt lidande...
MEN jag vill varna för känsliga läsare eftersom det är ettt starkt inlägg. 

Nationell stödtelefon: 020-505050


Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...