MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 17 april 2013

Hallå där! Hur värderas kvinnojourerna egentligen?

Jag vet vad jag tycker men jag vill ändå ställa frågan: Ska vi verkligen snåla med bidrag till Kvinnojourerna? 

Årligen lägger landets kvinnojourer ned värdefull tid på att göra olika ansökningar om bidrag från kommuner och landsting för att deras verksamheter ska kunna bedrivas. 
Det söks pengar för viktiga och ovärderliga insatser i samhället. Många gånger räddar dessa insatser liv och ger barn och kvinnor i de mest utsatta situationer en glimt av trygghet i sina sönderslagna liv. Är det inte dags att värdera kvinnojourernas arbete högre?

Annars riskerar vi att någon/några av deras aktiviteter och insatser faller bort...
Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...