MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 23 januari 2014

Vad händer är vi sätter 4-5 åringar framför Ipaden eller datorn?

Satt och lyssnade på förmiddagens http://www.tv4.se/efter-tio med Malou i bakgrunden. Intressant ämne om spelberoende och något som fler borde tänka på. 

De flesta dataspelen jobbar med snabba vinster, kickar, som sätter i gång hjärnans belöningssystem. 42.000 unga (13-16 år främst) spelar ca 42 timmar per/vecka. Belöningsystemet sätts tidigt igång och gör att barnen med automatik söker efter kickarna. Beroendet byggs upp i tidig ålder. 

Föräldrar måste vara uppmärksamma!

Motivera till att göra annat! Trygghet spelar också en viktig roll, trygghet i familjeförhållandet, att skolan fungerar är tydliga skyddfaktorer. Det begränsar risken med att bli beroende eftersom det minimerar riskerna att vilja fly in i spel. 

Riskerna med återfall är stora om man väl blivit beroende. Det kan räcka med en affish eller reklam om att ett nytt spel kommer...

Tyvärr är det bara 3 % som söker hjälp och det är oftast anhöriga som gör det. När man väl sitter där själv ser man det inte. Ett tecken på beroende kan vara irritation när någon säger till en att sluta spela. Dåligt humör under tiden man spelar och efteråt. 

Föräldrar var uppmärksamma. Även om tanken är god med att barnen tidigt får sitta med mer eller mindre lärande spel, var medvetna om att belöningssystemet i hjärnan väcks. Risken för ett beroende att söka efter kickarna att nå till nästa bana eller utmaning ökar. 

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...