MASKROSBARN AV MIN TID

fredag 17 januari 2014

Verkligen kanonbra jobbat Polisen i Värmland!


På knappt ett år har Ungdomsgruppen inom Polisen i Värmland, identifierat 440 personer som misstänks för narkotikabrott. I jämförbara Gävle där Polisen har en liknande ungdomsgrupp, har man under samma period tagit 100 misstänkta.Det är nya arbetsmetoder som gör att man kunnat uppvisa sådant bra resultat i Värmland (Karlstad). Och när jag pratade med chefen för ungdomspolisen i Karlstad, var han tydlig med att det inte handlar om att narkotikamissbruket ökat, utan att de börjat ”lyfta på stenarna” på ett helt annat sätt mot tidigare. 

Man synliggör helt enkelt mörkertalet som finns.

Det handlar heller inte bara om ungdomar utan är alla åldersgrupper. 

En stor del av dessa 440 personerna är dock unga, vilket bekräftar hur viktigt det förebyggande arbetet mot alkohol och droger är. Tidiga förebyggande insatser gör att färre unga testar droger och riskerar att trilla dit.

Detta resultat innebär givetvis ökat tryck på både socialtjänsten och landstinget. Man måste sluta upp bakom Polisen, skapa utrymme och frigöra resurser för att ta hand om de som identifierats.
https://twitter.com/polisen_varmlnd
https://twitter.com/polisen_gavlebo
https://twitter.com/Karlstadskommun
Något som jag anser att vi måste prioritera framåt.

Följ mig gärna mig på twitter: @FruKopparklint

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...