MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 21 oktober 2010

En tryggare vardag...

...En viktig del av tryggheten handlar om att slippa rädslan för att utsättas för brott. Den kraftiga satsningen på rättsväsendet som skett sedan 2006 har gjort att fler brott blir utredda och fler fall går till domstol.

I Alliansens budgetproposition som presenterades den
12 oktober satsas på kortare utredningstider i fall där barn och ungdomar är brottsoffer, och även krav på snabbare handläggning av ungdomars brottslighet hos domstolarna.


Vi vill även se skärpta konsekvenser vid återfall i brott, och satsningar kommer att ske på en effektiv och modern polis som ska finnas tillgänglig i hela landet.

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...