MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 3 mars 2011

Det är en självklarhet att våra äldre ska må bra och känna sig trygga!

Under gårdagen medverkade jag i SVT:s Värmlandsnytt kring frågan om hur vi bemöter socialstyrelsens tillsyn på ett par av våra vårdboenden. Det här är en fråga som vi har prioriterat och vi har verkligen tagit till oss Socialstyrelsens kritik genom att vi beslutat att genomföra en rad åtgärder.

Sedan får vi givetvis se om det vi nu beslutat om är tillräckligt. Om Socialstyrelsen anser att vi behöver göra mer så ska vi givetvis se till att göra det...

När det gäller bemanningen dvs. den mänskliga närvaron på de boendena som det gäller kommer det fr.o.m 1 april ske en förändring av de rutiner för cirkulation som finns i dag. För att öka närvaron på avdelningarna kommer medarbetarna i stället för 3 gånger/natt att i stället cirkulera löpande. Om det är någon boende som är orolig eller vid behov ska det givetvis sättas in extrapersonal-där blir det ingen skillnad mot hur det är idag. Däremot har vi stärkt upp på de boenden vi sett att bemanningen är lite för låg. Där har vi fr.om. 1 januari ökat bemanningen.

Det är en självklarhet att detta fungerar och som jag under intervjun i går till SVT:s reporter ska det givetvis sättas in extra personal om något särskilt inträffar och vid akuta sjukdomsfall ska man som medarbetare ringa 112 och det har vi tydliga rutiner på.

http://svtplay.se/v/2346087/intervjun_med_marlene_lund_kopparklint_m_ordf_vard-_och_omsorgsnamnden

Det kan ju också vara så att det inträffar flera olika incidenter som gör att man som medarbetare blir uppehållen hos en boende flera timmar i sträck. Då finns det självklart möjligheter att sätta in extrapersonal eller vid behov också ringa in larm/nattpatrull som kan finnas på plats inom kort.

Det fanns också synpunkter på att man på nattetid låser dörrarna på nattetid. Jag kan bara dra en parallell till mig själv. Jag själv låser dörren om mig på natten och det är en trygghet för mig samtidigt som att obehöriga inte ska ta sig in hemma hos mig. Detsamma gäller hos våra boenden samtidigt som att de inte ska kunna ta sig ut på natten och riskera skada sig själv. För att förebygga det sistnämnda har vi också möjlighet till att införa tekniska lösningar dvs. skyddsåtgärder som gör att vi direkt märker om någon går ur sin säng eller ut ur sitt rum. Det är dock viktigt att framhålla att dessa tekniska lösnignar aldrig ersätter personalen.

Det är en målsättning för mig att vård- och omsorgen i Karlstad ständigt utvecklas och blir bättre. Självklart ska våra äldre må bra och de tillsammans med sina anhöriga ska givetvis känna sig trygga!

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...