MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 2 mars 2011

Klotterkriminaliteten breder ut sig i Karlstad!

Ja, det är kriminellt att klottra. Det är skadegörelse som kostar samhället ofantliga summor varje år och det är straffbart. Det finns ingenting som är försvarbart eller förmildrande med att klottra på husbyggnader, gångtunnlar, tåg etc. Det är en kriminell handling när man väl tagit steget för att göra det.

Vissa hävdar att klotter är likställt med graffiti och att det är en form av konst...

Jag kan absolut hålla med om att viss graffiti är konst. Ett utmärkt exempel på detta är de målningar som finns inne på UNO. Sedan kan man fråga sig hur mycket av dessa vanprydande tags som vi ständigt får se exempel på (nu senast på flera ställen i Haga) är det konst? Tillhör detta graffitikulturen - att få sin tag på så många ställen som möjligt för att etablera ett namn?

Det kan väl aldrig vara möjligt att graffitikulturen ska handla om just detta - att förstöra, bli kriminell och samtidigt kosta samhället/många privata företag ofantliga summor årligen.

Vari ligger konstfaktorn i detta?

Polisens MÅSTE omprioritera sina mål och arbeta mer mot vardagsbrottslighet och då pratar jag inte om att den befintliga ungdomsgruppen ska prioritera detta för att lägga annat jobb åt sidan. Vi måste fånga upp dessa unga kriminella med tidiga insatser baserat på VAD som driver dem till att klottra och detta måste göras i nära samarbete med polis, socialtjänst, skola och fritid. Vissa har diskuterat och föreslagit en laglig klottervägg i Karlstad men jag anser inte att det är inte långsiktigt eller förebyggande. Det kommer inte lösa problemet med klottret (skadegörelsen).

Man måste också tänka ett steg längre i dessa diskussioner - Vill vi underlätta för polisen eller försvåra deras arbete? (När poliser stannar ungdomar som har varit och klottrat eller är på väg att klottra är risken stor att de kommer skylla på att de har färg och andra klotterattribut med sig för att de har varit eller är på väg till den lagliga klotterväggen.)

Förutom att Polisen måste omprioritera sina mål och resurser, måste vi dessutom arbeta för att öka anmälningsbenägenheten och kunskapen kring klotter dvs. skadegörelse som ett brott. Målgruppen här är givetvis lärare, föräldrar och ungdomar. Arbetet med detta har påbörjats i Karlstad med det måste intensifieras tillsammans med polisens arbete. Det får inte bli en dagslända av detta arbete utan det måste kontinuerligt fortgå.

Det förebyggande arbetet mot klottret måste dras ett snäpp längre!

Om det är så att unga genom att klottra tags överallt vill få utlopp för sin konstnärliga kreativitet tycker jag att man genom dialog ska erbjuda andra vägar än den kriminella.

Då talar jag inte om en laglig klottervägg...

Vi måste börja tala om orsaken till varför vissa ungdomar väljer att gå den kriminella vägen och vad det kan leda till i ett nästa steg. Eftersom forskningen visar att hälften av de som grips för klotterbrott kommer att gå vidare till grövre kriminalitet är det viktigt ur ett brottsförebyggande perspektiv att motverka detta.

Samhället måste stå fast vid att det är olagligt.

Det bidrar till ofantliga samhällskostnader och ungdomar som pysslar med detta hamnar i straffregister och får skulder som följer dem resten av sina liv.

Med nya lagändringar och kunskap från kriminologiska teorier kan polisen i dag arbeta mer effektivt mot klotter som skadegörelse. Det behövs uppenbarligen i allt högre utsträckning för att få bukt med problematiken eftersom det är ett stort problem i Karlstad. Det kostar inte bara mycket utan det sänder negativa signaler och skapar en otrygghet för Karlstads kommuninvånare.

Vi ska förebygga att ungdomar - barn hamnar i missbruk och/eller kriminellt beteende. Denna klotterkultur är ett problem i vårt samhälle och skapar problem för de personer/familjer som dras in i den. Idag finns det barn i 11-12 årsålder som dragits in i detta vilket innebär att de lever i en riskzon att dras in i ytterligare elände såsom missbruk och annan kriminalitet. Polisen kan också berätta att det finns ett utbrett missbruk bland ungdomarna som håller på med klotter.

Fakta:

Grafitti är ett brott, klotter är skadegörelse och regleras i 12 kapitlet i brottsbalken. Den som döms för skadegörelse döms till böter eller fängelse i upp till ett år. Grovt brott kan ge upp till fyra års fängelse. Du som är egendomsägare och som utsatts för klotter har rätt att begära skadestånd. Skadeståndsärenden behandlas i samband med rättegång.

1 kommentar:

Anonym sa...

Publicerat söndag 27 februari kl 08:05 på Sveriges Radio:

Karlstad

Polisen fick tips om klottrare

"Vid halv tolv tiden i natt fick polisen tips om att det klottrades vid Mitticity i centrala Karlstad. Sex unga män i åldrarna 15 till 17 identifierades.

En av pojkarna, en 17-åring skriven i Uppsala, misstänktes vara narkotikapåverkad och togs in för provtagning.

Om nattens klotter har något samband med den omfattande skadegörelsen i Haga som skedde natten till torsdag, vet polisen inte. Men man kommer att jämföra vad som sprejades på väggarna för att se om det rör sig om samma typ av graffittisignaturer, så kallade "taggar".

Det är inte heller klart om alla pojkarna deltog i klottret eller om det bara var den misstänkt drogpåverkade 17-åringen."

Vivian...

Vivian...