MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 9 mars 2011

Tillnyktringsenheter istället för polisarrest förebygger dödsfall?

I dag har det på flera nyhetskanaler handlat om att personer som tas omhand för fylleri (LOB) istället för att placeras i polisens arrestavdelning ska omhändertas av vården. Detta tänker regeringens missbruksutredare Gerhard Larsson föreslå i ett betänkande vilket jag ser som mycket positivt ur flera persektiv.

I genomsnitt dör 5 personer varje år i arresten
eller på väg dit. För att öka säkerheten bör vårdpersonal som regel göra en medicinsk bedömning på dessa personer. Med undantagsfall från de berusade personer som uppträder aggressivt - de bör dock placeras i arresten enligt utredaren.

Det är mellan 60-100 000 gånger per år som polisen tar hand om personer enligt LOB – Lagen om omhändertagande av berusade. Efter omhändertagandet förs personen till polisarresten där vakthavande befäl som regel gör ytterligare en bedömning att LOB ska tillämpas. Därefter får personen ligga i en ”fyllecell” mellan 6-8 timmar med tillsyn.

Jag tycker att inriktningen i detta betänkande är mycket bra och jag tror att många poliser håller med om det eftersom många anser att LOB i grund och botten faktiskt är en vårdlag.

Det skulle dessutom renodla polisverksamheten mer...

Förutom att s.k. tillnyktringsenheter skulle fungera som en del av missbruksvården lämnar man över ansvaret för den medicinska bedömningen till vårdpersonal som har den medicinska utbildningen som polisen inte har i samma utsträckning. Det skulle förmodligen inte bara höja säkerheten utan också öppna upp dörrarna till ett mer effektivt samarbete mellan sjukvård och socialtjänst.

Oavsett om det tillämpas tillnyktringsenheter inom vården kommer polisarresten utnyttjas för LOB...

Oavsett om det i framtiden kommer finnas tillnyktringsenheter
i större utsträckning, kommer det givetvis att finnas personer som är tvungna att omhändertas och föras till polisarresten. Det gäller personer som uppträder aggressivt och utredaren uppskattar att det kommer röra sig om ca 30 till 40 procent av de omhändertagna.

Med tillnyktringsenheter i framtiden tror jag att förutom de förebyggande effekterna, kommer spara mycket tid och resurser för polisen. Dvs. om de endast behöver omhänderta påverkade personer för att transportera dem vidare till nästa instans som i sin tur tar över ärendet.

Den tiden kan då läggas på annat - som exempelvis ungdomsinriktat arbete...

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...