MASKROSBARN AV MIN TID

söndag 1 juli 2012

Beslut i rätt riktning -Tysk domstol förbjuder omskärelse

Det var nu i veckan som det togs ett vägledande domslut i Tyskland. Nämligen det som förbjuder omskärelse av pojkar av religiösa skäl. En domstol i Köln anser att det innebär att tillfoga dem allvarlig kroppsskada. Något som borde vara vägledande här i Sverige också. Tyvärr har vi en lag som ger föräldrar rätt att skära i små pojkars könsorgan som en del av religionsfriheten."Att visa empati och respekt för vuxna människor som önskar skära i sina barns friska kroppar innebär emellertid ett ställningstagande som vänder barnen ryggen. Empati och respekt bör i detta sammanhang visas de som ingreppet utförs på, inte för dem som står vid sidan av och firar den oåterkalleliga märkningen av barnet."

Det ska vara nolltolerans mot icke-medicinskt motiverade ingrepp på barn oavsett kön.

13 tunga argument:


Bara 1 av dem borde räcka...


1. Barnkonventionen: "Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas."


2. Den kvinnliga omskärelsen är förbjuden enligt lag sedan 1982 oavsett omfattning, även om man bara tar bort lite av de inre blygdläpparna. På pojkar skär man bort en större del del av förhuden...


3. En omskuren penis blir mindre känslig för stimulans, bland annat beroende på att man vid ingreppet skär bort tusentals sexuellt känsliga nervändar ca 10 %.


4. Talgkörtlarna på förhudens insida avlägsnas. Eftersom ollonet utsätts för nötning från kläder och hud efter ingreppet härdas huden och blir grövre. Därmed går ytterligare en del av känsligheten förlorad, och i vissa fall förloras möjligheten till att uppleva orgasm.


5. Löper större risk för urinrörsförträngning


6. 2000 av 3000 som omskärs i Sverige i dag vet vi inte vart det utförs men vi vet att det utförs. Det är alltså redan idag vanlig ritual att utföra i "hemmet", trots att många landsting erbjuder att utföra det.


7. När det görs av andra än läkare kan det bli fråga om misshandel om ingreppet görs med lokalbedövning utan tillräcklig professionell assistans


8. Barnaga är förbjudet i Sverige, detta förbud hindrar tyvärr inte föräldrar från att misshandla sina barn. Det är likväl ett principiellt viktigt förbud som visar på samhällets syn på barn som rättighetsbärande individer.


9. Valfrihet för den enskilde individen när denne kan bestämma själv baserat på egna kunskaper och vuxet tänkande.


10. "Ska vi förbjuda dop också då?" Ogenomtänkt argument som används ofta i debatten. Ganska lätt att sticka hål på: Dop inte inte är ett irreversibelt ingrepp. Har man fått lite vatten på huvudet går det att torka bort. Vill man senare inte bekänna tron ytterligare behöver man inte konfirmera sig. Det är i dag många 15-åringar som väljer att inte göra det fast de är döpta. Är man omskuren är det lite svårt att få det ogjort.


11. "En omskuren penis är mer hygienisk..." - den kanske vanligaste myten av de alla. Så är det givetvis inte. Ollon och urinrör lämnas mer exponerat för smuts och baktierieangrepp och den antibakteriella och skyddande funktion som så kallad smegma ger saknas på en omskuren penis. På nyfödda kommer ollonet i ständig kontakt med urin och avföring på grund av avsaknaden av förhud


12. Det stympande ingreppet är ett övergrepp som görs utan barnets medgivande (men eftersom det är föräldrarna som håller ned det sprattlande barnet anmäls det inte som misshandel.)


13. Svenska barnläkarföreningen har tagit ställning nu i år och kritiserar omskärelse av småpojkar av religiösa skäl. 

Läs den starka berättelsen om könsstympning på flickor. 

Fler länkar:
Livslångt lidande
Besvärlig fråga att lyfta eller?

1 kommentar:

Oskar sa...

På tiden! Påtvingad parti tillhörighet eller religion är fel! När ska genus maffian uttala sig om detta?

Vivian...

Vivian...