MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 11 juli 2012

Mini-me - alltid skrivit, alltid funderat...

Vad gör man när man inte kan sova? Skriver några rader eller finner några gamla rader som man tidigare skrivit...  

...denna dikt skrev jag när jag var 11 år gammal, den säger en del på många olika sätt...

"Det vackra som finns blir kvar som jag minns. Det blir bortglömt när jag dör men då ändå kvar i själen finns..." 
Tänkvärda ord: Kan vara citat, ordspråk, talesätt, teorier - kloka ord från kända eller okända personer, mig själv. Det är ord och meningar som jag fastnat för och kanske använder mer eller mindre i olika sammanhang.

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...