MASKROSBARN AV MIN TID

fredag 6 juli 2012

Hur vi tar hand om nyanlända invandrare är en het fråga i Arvika!

"Det intressanta i Arvikafallet är att just Socialdemokraterna är i frontlinjen för att lägga ner verksamheten när de samtidigt predikar om motsatsen och försöker få det till en av sina hjärtefrågor." - skriver vi i dagens NWT

Integration av nyanlända invandrare är en het fråga inom den politiska sfären, nationellt såväl som lokalt. I Arvikas bostadsområde Dottevik pågår ett projekt ”Confetti/Öppet för alla” med syftet att underlätta för barn, ungdomar, kvinnor och män att lära sig mer om den svenska kulturen genom möten och handledning boende emellan. Samtidigt får de dela med sig av sin egen kultur och på det sättet lära sig skillnader och likheter, rättigheter och skyldigheter. Denna interaktion och inlärning sker genom lek, samtal och kreativ verksamhet under handledning av två mycket engagerade och kompetenta kvinnor.

Detta samspel betyder mycket för alla inblandade genom att det i denna grupprocess ökar känslan av bekräftelse och att bli sedd som en enskild individ. Det vittnar alla som har tagit del i projektet om. Ett par av mänsklighetens grundläggande behov är att bli bekräftad och sedd lika mycket som att få mat, vatten och känna trygghet. Genom att få vara delaktig i en sådan här verksamhet ökar förmågan och viljan till integration i det svenska samhället. En integration som innebär att man lär sig språket, får vänner, lär sig den svenska kulturen och dess oskrivna lagar, koder, traditioner och inte minst de mest grundläggande värderingarna om demokrati och mänskliga rättigheter. För visst värnar vi om dessa rättigheter i vårt land Sverige? Självklart vill vi att alla ska vara rädda om våra demokratiska grundpelare, oavsett om man är född här eller är inflyttad.

Handledarna Marita och Hjördis har av hela sina hjärtan bidragit med kärlek, kunskap och kreativitet i detta projekt. Anslutningen till verksamheten har ökat varje månad. Populariteten har inte låtit vänta på sig. En verksamhet som är öppen för alla har även attraherat ensamma svenska kvinnor och män, som har funnit glädje i att närvara och engagera sig tillsammans. Alla har knutit kontakter med varandra oavsett språktillhörighet men av någon outgrundlig anledning finns inte längre medel för denna verksamhet, varför frågar vi oss?

Verksamhetens popularitet bland barn och vuxna i Dottevik bidrar långsiktigt till den svenska demokratin. Detta har inte undgått någon i norra Värmland men det räcker tydligen inte. Det intressanta i Arvikafallet är att just Socialdemokraterna är i frontlinjen för att lägga ner verksamheten när de samtidigt predikar om motsatsen och försöker få det till en av sina hjärtefrågor.

Konsekvenserna av nedläggningen kan bli stor i ett bostadsområde som tidigare dragits med problem. Vad händer med människor som gång på gång utesluts ur samhället? Har man en gång flytt från sitt land, märkt av mörka erfarenheter, utsatt för förtryck och hot så vill man ha en ljusare framtid. Nedläggning av den här typen av verksamhet ger en tydlig signal: tillbaka till utanförskap. Vad tror Socialdemokraterna kan hända alla dessa människor om denna hjälp till integration och gemenskap försvinner?
Sedan kan man fråga sig hur politiska beslut tagna i sossarnas Arvika följer mänskliga rättigheter och barnkonventionen (barnchecklista) etc? Väljer man att stänga dörren för alla som vill vara med i ett lyckat projekt då bör man rannsaka sitt hjärta och sitt förnuft. Att ”bygga” för framtiden är väl alla värmlänningars vision?

Aida Alvinius (M)
Marléne Lund Kopparklint (M)
Malin Hall (M)
Madelene Ström (M)
Marita Tenhold Ekholm (M)
Hjördis Karlsson (M)

Kopparklint om migrationspolitiken i Sverige tillsammans med Migrationsministern Tobias Billström:

 

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...