MASKROSBARN AV MIN TID

söndag 24 februari 2013

Lika viktigt att diskutera sjuknärvaro som sjukfrånvaro...

...Är det en mycket låg sjukfrånvaro på en arbetsplats kan det vara tecken på att där finns en kultur att gå till jobbet trots att man borde vara hemma. 

Varför går vissa till jobbet när de helt uppenbart är så sjuka att de borde ligga hemma i sängen? 

Den värsta arbetsplatsen är den där det finns kontorslandskap. Där är risken extra stor att att den som går till jobbet sjuk smittar sina kollegor. Smitta sprids lättare ju kortare avståndet är.

Tänk på det när du sitter och nyser eller hostar bland dina kollegor och andra du möter...

Varför går då folk till jobet när de är sjuka?

-Man vill slippa karensdagarna-det blir för dyrt att sjukskriva sig...
-Man tror att man är oumbärlig, man känner press på sig att vara på jobbet och se till så att allt fungerar...
-Man känner lojalitet till mot arbetsuppgifterna och kollegorna

Till alla sjuknärvarare vill jag ställa följande frågor:
-Kan du kanske sköta dina arbetsuppgifter hemifrån? 
-Visst är det dyrt att få en karensdag men om man skapar en form av rundgång där folk smittar varandra kan det bli dyrare och besvärligare i längden.
-Ställ frågan till din chef och dina kollegor om de hellre ser att halva styrkan blir sjuk istället för att du stannar hemma tills du inte smittar längre.
-Om du känner lojalitet gentemot ditt arbete-hur får du det att gå ihop om du går och smittar var och varannan du möter...
-Tror du att deras familjer uppskattar när de kommer hem och berättar: 

"Vad trött jag blir, nu satt X och snorade på jobbet och så sitter vi bara ett par meter från varandra-nu dröjer det inte förrän vi blir sjuka..."

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...