MASKROSBARN AV MIN TID

tisdag 19 februari 2013

Nu vill vi införa vård- och omsorgsnämndens barnchecklista i hela kommunen!


Det var i november 2011 som majoriteten i vård- och omsorgsnämnden  tog ett politiskt initiativ att införa en barnchecklista samt uppföljning av densamma. Under våren 2012 godkändes förslaget som lades fram och för första gången i Karlstads kommun infördes en barnchecklista enligt FN:s barnkonvention. Nu vill majoriteten sprida vård- och omsorgsnämndens modell till hela kommunen. 

Det var ett viktigt steg att ta då och givetvis ser vi det som en självklarhet att sprida detta vidare till hela kommunen. Det här är ytterligare ett sätt att säkerställa att barn och ungdomars bästa alltid kommer i främsta rummet!

Redan i dag arbetar Karlstads kommun med att barnperspektivet ska genomsyra alla verksamheter. Att införa en barnchecklista innebär dock att vi tar ytterligare ett steg i det arbetet. Vi säkerställer inte bara ett förhållningssätt utan vi följer också följer upp hur vi arbetat med det.

Det känns också extra kul att (S) tog emot vårt initiativ med så öppna armar att de till och med skrev en motion om det...

Under dagens kommunstyrelse fick Kommunledningskontoret  i uppdrag att arbeta fram förslaget på Barnchecklista samt uppföljning och redovisning av denna enligt den modell som Majoriteten i Vård- och omsorgsnämnden tidigare föreslagit och antagit. Denna ska sedan spridas vidare till samtliga nämnder och styrelser i kommunen.


Detta initiativ var i grund och botten ett initiativ från Nya moderaterna. Jag tillsammans med fru Malin Berglund (F.d. Hall Lennartdotter) jobbade fram det.

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...