MASKROSBARN AV MIN TID

fredag 27 december 2013

Det ska vara besvärligt att vara kriminell i vår stad!

I dagens NWT skriver jag och Per-Samuel Nisser om hur viktigt det är att prioritera trygghet för våra kommuninvånare!

För oss är det en viktig fråga att Karlstad ska vara en stad för alla och där kommuninvånarnas trygghet är i fokus. Vi vet också att trygghet kan handla om många olika saker och vara högst individuellt. När vi har lyssnat in människors tankar om trygghet och vad som är viktigt för dem, har vi politiskt landat ner i några områden som vi vill prioritera ännu mer framåt.
Vi vill att alla företag som verkar i Karlstad jobbar för att det ska vara svårt för kriminella nätverk att infiltrera olika marknader, skriver Per-Samuel och Marléne.
Det ska vara besvärligt att vara kriminell i vår stad. I samarbete med polisen, olika organisationer och genom alla invånares tydliga ställningstagande ska vi motverka organiserad brottslighet. Vi vill försvåra för kriminella nätverk att få fotfäste.

Ett samarbetsavtal mellan Karlstad och Polismyndigheten i Värmland har arbetats fram för att jobba mer strategiskt kring dessa frågor. Vi vill utveckla det ytterligare och stärka upp arbetet ännu mer. Det kan handla om offentlig upphandling, tillstånd för alkoholservering, bygglov etc. Här finns det mycket kvar att göra. Vi vill att alla företag som verkar i Karlstad jobbar för att det ska vara svårt för kriminella nätverk att infiltrera olika marknader.

Barn som växer upp otryggt ska fångas upp snabbare! Våra barn och unga ska inte gå med en klump i magen. Föräldrar ska känna en trygghet i att släppa iväg sina barn till skolan. Mobbning är inte acceptabelt. En tydlig skyddsfaktor för unga är att ha godkänt betyg när man går ur nian. Det ska vara en tydlig målsättning att elever ska nå det.

Vi måste kunna garantera att alla barn som far illa får hjälp i tid. Vi måste se till att fler barn upptäcks. Det kräver mod att våga ställa obekväma frågor. Det kräver att vi vuxna tar oss tid att lyssna på vad barnen skickar ut för signaler. Vi ska se till att kompetensen och nätverken finns för att hantera detta.

Tyvärr händer det som inte får hända. Våld i nära relation. Under 2000-talet har det i snitt dödats en kvinna var tredje vecka av en man som de haft en kärleksrelation med – ett genomsnitt på 17 kvinnor per år. Till detta utsätts ett ännu större antal för våld och grova kränkningar. Detta ska självklart motverkas! Vi måste också ställa oss frågan i hur många fall finns det barn med i bilden? Vi vill att det ska vara snabbare och fler insatser för barn som bevittnat eller blivit utsatta för psykiskt eller fysisk våld.

Psykisk ohälsa är något som finns mitt ibland oss och det har tyvärr blivit allt vanligare. De flesta pratar med sina nära när de mår dåligt och ofta räcker det för att det ska kännas bättre. Ibland räcker det inte. Den drabbade och de runtom blir lidande. Man behöver snabbt vård, stöd eller hjälp och ska absolut inte hamna mellan stolarna. Vi vill prioritera dessa frågor och förebygga psykisk ohälsa bland våra invånare genom att stärka upp och utveckla samarbetet med Landstinget i Värmland.

Här har vi nu nämnt några områden som vi tycker är viktiga när man talar om trygghet. Karlstad och Värmland är en bra del av världen, men vi kan inte blunda för att problem finns. Samtidigt är vi övertygade om att vi tillsammans kan göra Karlstad till en ännu bättre plats att leva på.

Per-Samuel Nisser (M)
Kommunalråd, Karlstads kommun
Marléne Lund Kopparklint (M)
Kommunalråd, Karlstads kommun


Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...