MASKROSBARN AV MIN TID

fredag 6 december 2013

Statsministern tog emot min bok!

I onsdags fick jag möjligheten att tillsammans med underbart driftiga moderater i Karlstad, få träffa statsminister Fredrik Reinfeldt som var på besök!

Han berättade om sitt verksamhetsbesök hos polisen där han fick en inblick i hur berörda parter i Värmland arbetar för att motverka prostitution, koppleri och människohandel på nätet. Fredrik berättade att han fick god inblick i hur arbetet med att kartlägga och utreda hur sexhandeln ser ut i Värmland. Bra och viktigt arbete samtidigt som man får en bitter eftersmak känner när man tänker på alla dessa tjejer som utsätts/utsätter sig för detta. Man får känslan av att det är mer utbrett mot för bara några år sedan och det sköts mer i skymundan och är svårare att komma åt.

Det är inte som förr när man kunde se prostituerade och sexhandlare på gatan. Idag gör man det nästan uteslutande över nätet. 

Något som var intressant och tankeväckande var den kartläggning som poliser, analytiker tillsammans med socialtjänsten arbetat med när det gäller drivkrafterna och orsakerna bakom prostitution. Ord som självskadebeteende, depression, ekonomi, missbruk mm fanns med.

Vi avslutade lunchen med att prata lite kort om gängkriminaliteten i Karlstad och det läget vi har här kring köpet av en viss fastighet som vi i kommunen genomförde för en tid sedan.

Därefter fick han ta emot både min egen bok och men också vår driftiga doktor Aida Alvinuis avhandling (som tack för att regeringen satsat på forskning genom åren). Båda böckerna har en gemensam nämnare: Att befinna sig och ta sig ur en kris.
Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...