MASKROSBARN AV MIN TID

torsdag 6 mars 2014

Finns det barn med i bilden?

I 60 % av alla ärenden med våld i nära relation i Karlstad finns det barn med i bilden! 
Hur vet vi det?

Jo, för att vi som kommun alltid ställer frågan när det kommer in ett ärende! För att vi som kommun för statistik över ärendena/anmälningarna vi får in. 

Varje år, varje månad, varje dag...


Och självklart skrivs det en anmälan och familjeavdelningen agerar för dessa barn som är brottsoffer. Det är vår skyldighet enligt lag

I min värld är det en självklarhet att kontinuerligt få in denna statistik i kommunen. Få rapporter på hur man jobbar för att hjälpa de som är utsatta. Det är också en självklarhet för mig att jämföra inkomna ärenden/anmälningar med olika trygghetsundersökningar där man ställer frågan om man som invånare blivit utsatt för våld i nära relation. Det är först då man kan ana vilket mörkertal det faktiskt är kring dessa frågor i vårt samhälle.

Att som barn uppleva våld mot mamma eller pappa anses farligare än att de själva blir utsatta för våld...
(M. Eriksson och E. Näsman 2007)

Vi vet att många som blir utsatta för våld i nära relation inte gör en anmälan. Jag vet också att det inte görs tillräckligt många anmälningar till socialtjänsten när man som utomstående får kännedom om det.

Vi vet att det är alltför många barn som bevittnar detta och de är en särskilt utsatt grupp eftersom de oftast inte berättar vad de varit med om. Så många som 10 procent av barnen i Sverige har upplevt våld hemma (Socialstyrelsen, Folkhälsorapport 2009). 

Att som barn bevittna våld hemma äventyrar hälsa och utveckling med risk att: 
• drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTS)... 
• utveckla emotionella störningar såsom ångest, depression, ängslighet eller 
aggressivitet...
• utveckla sociala och beteendemässiga problem, bli hämmade och antisociala...
• som pojke använda våld...

Inga barn eller unga ska behöva växa upp under otrygga omständigheter eller utsättas för våld. Tyvärr är det många som gör det ändå. Frågan är om alla instanser i samhället verkligen gör allt de kan för att upptäcka dem eller om man väljer att ha skygglapparna på sig? 

Man ska alltid ställa frågan om det finns barn med i bilden när man möter människor som man misstänker har blivit utsatta för våld i nära relation! Självklart innebär det mer arbete och mer resurser men vad kostar det inte med trasigt barn? Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...