MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 26 mars 2014

Om att bli utsatt för hot och våld som förtroendevald...

Från SKL:s #trygghetsdagen får vi se hur utbrett hot och våld mot förtroendevalda faktiskt är. Och att det har skett en normförskjutning i samhället när det gäller detta, vilket är ett stort hot mot demokratin. 

2011 var det 16 % av förtroendevalda i kommuner och landsting som har blivit utsatta för våld, hot och trakasserier, vilket är katastrofala siffror. I synnerhet när man ser på normalbefolkningen där antalet ligger på 1,9 %.

Det finns de som hoppat av förtroendeuppdrag för att de inte vågar eller tycker det är värt att fortsätta. 

Apropå normalisering. Detta fick jag själv till mig av en chefstjänsteman i statligt verk:

"Du har ju valt att vara en offentlig person och då får du skylla dig själv..."

Flera förtroendevalda menar att samhället och rättsväsendet sänder signaler om att "politiker får tåla mer än andra". Finns även en normalisering hos de förtroendevalda där de själva ger uttryck för "att lite får man tåla".

Den här utvecklingen är bedrövlig! 

Det är något som man ser allvarligt på från SKL: s sida. Man har därför bjudit in Rikspolisstyrelsen m.fl. i morgon för att diskutera hur det ska bli bättre. Det finns ett ökat behov av professionalisering inom detta område, vilket man har sett sett från SKL:s sida.

Ett av BRÅ:s tips är att en och samma person ska inte fronta frågor ensam. I politiken är det inte en person som fattar ett beslut, utan flera partier är med. 

#trygghetsdagen, #TryggareSverige, @polisen_riks

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...