MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 5 mars 2014

Självklart ska vi jobba för ett tryggare Karlstad där vi ska motverka kriminalitet!

Under gårdagen hade jag ett möte kring hur vi kan stärka upp samarbetet mellan Karlstad och Örebro när det gäller tryggheten i centrummiljöerna. Jag tillsammans med Per-Samuel Nisser träffade representanter från den nya Polisorganisationen med Polisområdena från både Karlstad och Örebro, tillsammans med representanter för Örebro brottsförebyggande råd, Fastighetsägarna, City Örebro och Centrum Karlstad.


Det är viktigt ur olika perspektiv att se på hur våra kommuner tillsammans kan samarbeta för att öka tryggheten för våra kommuninvånare. Vilka olika problemområden vi har och hur vi på olika sätt arbetar med dem. Erfarenheter, tips men främst stärkt samverkan framåt var samtliga överens om att vi ska jobba med ytterligare. 

Trygghet kan handla om många olika saker och vara högst individuellt. När vi har lyssnat in människors tankar om trygghet och vad som är viktigt för dem, har vi politiskt landat ner i några områden som vi vill prioritera ännu mer framåt. Ett av dessa områden vi pratade bl.a. om igår är organiserad brottslighet och kriminella nätverk.

Nya moderaterna i Karlstad har tidigt gjort ett tydligt ställningstagande att det ska vara besvärligt att vara kriminell i vår stad. I samarbete med polisen, olika organisationer och genom alla invånare vill vi motverka organiserad brottslighet och försvåra för kriminella nätverk att få fotfäste.

Förutom det samarbetsavtal som arbetats fram mellan Karlstad kommun och Polismyndigheten, vill vi jobba stärka upp arbetet kring dessa frågor ännu mer! Det kan handla om offentlig upphandling, tillstånd för alkoholservering, bygglov etc. Här finns det mycket kvar att göra. Vi vill att alla företag som verkar i Karlstad jobbar för att det ska vara svårt för kriminella nätverk att infiltrera olika marknader.


En sak som kom upp igår, var faktiskt hur viktigt det är att informera kommuninvånarna vad de själva kan bidra med för att motverka kriminalitet. En enkel sak som man arbetat med i Örebro, är att uppmana alla som handlar i affärer, går på krogen mm. att faktiskt ta kvitto på det man köper. Oavsett om det gäller entré, garderobsavgift eller andra varor.

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...