MASKROSBARN AV MIN TID

lördag 9 juli 2011

Bög används tyvärr fortfarande som ett skällsord - debatt...

 
”När, var och hur jag blir förälskad i någon har inga gränser – det är tråkigt att andra tar sig rätten att sätta dessa gränser för mig...”

http://www.nwt.se/asikter/debatt/article933499.ece

I dag lördag anordnar RFSL-ungdom Värmlands Pride: ”When love takes over”. Återigen ska Karlstads gator fyllas med människor som vill hylla kärlek utan gränser. Stå upp för att människor inte ska behöva bli kränkta för att de har en viss sexuell läggning eller för att de har en könsidentitet som inte passar in i normen! Mångfald och mänskliga rättigheter är på agendan.

Det är tragiskt att man ständigt måste lyfta denna fråga på olika sätt. Att man ska behöva kämpa för att alla ska bli accepterade och respekterade – oavsett vilken sexuell läggning man har. Tyvärr behövs det i allra högsta grad – särskilt när vi ser på BRÅ:s senaste statistik. Under 2010 identifierades hatbrottsmotiv i 5 140 brottsanmälningar där det i 801 där det fanns homofobiska, bifobiska, transfobiska och heterofobiska motiv. Detta är ett tydligt motiv till varför denna fråga ständigt måste lyftas. Varje gång någon drabbas av ett hatbrott drabbas vi alla – det är resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde.

Det finns även ett mörkertal även i detta. De som inte vågar anmäla att de utsatts för något brott. De som är rädda för att inte bli tagna på allvar. De som det kanske har blivit en vardag för. Det blir precis som med mobbningsoffer. Där många går och bär på något som gör fruktansvärt ont men rädslan för att det ska bli värre eller ingen skillnad gör att de inte berättar för någon.
 
Personer med olika sexuella läggningar (HBTQ) utsätts ständigt för kritiska uppfattningar och synpunkter från delar av vårt samhälle. Många gånger sker det öppna trakasserier. Detta grundas oftast på fördomar vilket i sin tur grundas på okunskap. Det förekommer hos alla människor i mer eller mindre utsträckning.

Det finns mycket att göra här och vi måste ta problemet på allvar. Det viktigaste är att människor får en ökad förståelse. Sedan om det är att vi tydligt sätter stopp direkt om någon kommer med nedsättande gliringar eller att rättsapparaten arbetar för att höja anmälningsbenägenheten spelar ingen roll. Alla delar är lika viktiga – de bidrar till att alla människor ska mötas av respekt och acceptans oavsett vilken läggning de har. Den som blir utsatt för förtryck, trakasserier berövas sin frihet och rätten att leva som de själva vill – det ska aldrig godtas av samhället. Det är något som måste bekämpas på alla nivåer.
 
Det vi först kan börja med är oss själva. Har vi egna fördomar om sexuell läggning och identitet? Vi måste fördjupa våra kunskaper om hur diskriminering och fördomar uttrycker sig. Genom att vara uppmärksam och ta diskussionen när den uppstår i vår egen omgivning har vi kommit en bra bit på väg mot ett jämlikare samhälle. Det kan handla om att ta diskussionen med en arbetskollega, vän eller familjemedlem.

Offentliga verksamheter måste förbättra sitt arbete med att integrera HBTQ-frågor i jämställdhetsfrågan som det i grund och botten egentligen handlar om. Här måste vi tänka att det som är bra kan alltid bli bättre. Det ska vara ett långsiktigt arbete med en ständigt pågående dialog om ämnet. Att människor ska behöva bli kränkta för att de har en viss sexuell läggning eller för att de har en identitet som inte passar in i ”normen” är oacceptabelt. Dessa förutfattade meningar bygger på en okunskap och osäkerhet hos personen i fråga.
 
Om vi vill leva i ett samhälle där alla har lika värde och respekteras för den man är måste vi fördomarna bekämpas. Än en gång – vi måste börja med oss själva. Vad gör du när fördomar kommer i din närhet? Det kommer inte att bli någon förändring om vi inte alla reagerar och agerar.

Publicerad i dagens NWT
VÄRMLAND PRIDE DEBATT

"Det vi först kan börja med är oss själva. Har vi egna fördomar om sexuell läggning och identitet? Vi måste fördjupa våra kunskaper om hur diskriminering och fördomar uttrycker sig, skriver Malin Lennartsdotter Hall, Marléne Lund Kopparklint och Daniel Berghel."

1 kommentar:

Anonym sa...

Detta är nog en av de bästa artiklarna som skrivits inom detta område! Det är så sant-så länge man skämtar om det, använder gliringar, har fördomar själv spelar det ingen roll hur mycket samhället än jobbar för att motverka det. Det är hos oss var och en som det viktigaste arbetet ligger.

Riktigt bra !!!

Vivian...

Vivian...