MASKROSBARN AV MIN TID

lördag 16 juli 2011

Visste du att cirka 5 procent av alla skolbarn har ADHD? Omvandla de siffrorna till vuxenvärlden...Se på hur ett test kan se ut!

I morgon kommer en ny gästbloggerska att skriva om det möjliga sambandet mellan kriminalitet, missbruk och ADHD hos mig. 

Det är om ett mycket viktigt ämne som behöver lyftas än mer mot vad det egentligen görs idag. Med jämna mellanrum dyker det upp olika tester i media där man kan kolla om man är en av dem som har symptom som tyder på ADHD. Jag är dock lite emot de här snabba testen eftersom det krävs en lång rad tester för att fastställa en diagnos. Det finns dock en positiv sida på detta. 

Det är att om det är ett någorlunda utförligt test kan det ge en fingervisning om att det kan handla om ADHD. 

Det viktigaste är dock att man inte går och bär på tankar, funderingar och oro för att man skulle kunna ha ADHD efter man gjort ett sådant här test som visar symptom på ADHD. Det är också därför som en del av mig vänder sig mot dessa tester. Det saknas ofta "vägbeskrivning" till vart man kan vända sig och hur man ska gå tillväga efter man fått en slags bekräftelse på att det kan handla om ADHD. 

Många tror också att man får en slags stämpel på sig vilket gör att man kanske drar sig för att söka hjälp.

Det bästa sättet att få råd och stöd är att kontakta sin husläkare/vårdcentral som oftast vet vilka vägar man ska gå. Steg 2 är till de som är proffs på området. Dessa finner man oftast inom specialistavdelningar på sjukhusen. Dit krävs det dock oftast remiss, varför det är bäst att börja på vårdcentralen. Det är en bra början.

Så här kan en symptom mer utförlig checklista se ut. Just den här är tänkt att stimulera en dialog mellan patient och kompetent personal och för att hjälpa till att bekräfta om de uppvisar ADHD-symtom.

ADHD - Ärftlighet och förekomst

Ärftligheten spelar en dominerande roll när det gäller förekomsten av ADHD vilket innebär att flera personer inom samma släkt ofta har likartade svårigheter. 80 % av barn med ADHD har släktingar med likartade problem enligt Tore Duvner (1997). 2-3 % av barn i lägre skolåldern har ren ADHD utan andra funktionsstörningar. Ytterligare omkring hälften av de som har DAMP har ADHD som den mest handikappande delen av sina DAMP-symtom.

Koncentrationssvårigheter

Vi brukar i vardagligt tal prata om att personer med neuropsykiatriska diagnoser har koncentrationssvårigheter. Det är dock ett mycket vitt begrepp som är beroende av en rad faktorer som t.ex. uppmärksamhet, reglering av aktivitetsnivån, impulskontroll, perception, språklig förmåga, automatiseringsförmåga etc. Hos en person med ADHD är koncentrationssvårigheterna varaktiga och de kommer till uttryck i en rad olika situationer. 

I morgon kan ni läsa mer om ADHD samt få fler länkar!

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...