MASKROSBARN AV MIN TID

tisdag 19 juli 2011

"Mången sanning har dolts i gyckel"...

Det är ju ingen hemlighet att jag är ett stor fan av olika ordspråk och citat vid det här laget. Alltsom oftast använder jag dem som visdomsord men det finns också en hel del som man kanske inte använder så ofta för att de är lite för vassa. Däremot är det oftast dom som man drar på munnen åt eller som är mest klockrena i olika situationer. De som är lite mer av den elaka  och cyniska sorten. Träffar man rätt med ett sådant citat är oftast effekten desto större men det kanske inte kommer något gott ur det.

...Här kommer några av mina favoriter:

Vissa är tänkvärda. Vissa är användbara. Vissa ska man behålla för sig själv...

"Livet skulle vara omöjligt om man mindes. Allt består i att välja vad man bör undvika att komma ihåg."
Roger Martin du Gard

Erfarenhet är vad man brukar kalla sina misstag"
Oscar Wilde

"Artighet är konsten att dölja sina naturliga impulser"

"Det är bättre att hålla tyst och bli misstänkt för att vara en idiot än att öppna munnen och undanröja varje tvivel"
Abraham Lincoln

"Det finns bara två sätt att komma upp sig här i världen: genom sin egen duglighet eller genom andras dumhet."
Jean de la Bruyere

"Ett dåligt samvete är dock i stånd att göra livet intressant"
Sören Kierkegaard

"I de blindas rike är den enögde kung."

"Ett barn är en ängel vars vingar krymper i takt med att benen växer."
Kinesiskt ordspråk

"De gamla säger att tiderna blir sämre. Tiderna är som alltid, de gamla blir sämre."
Tyskt ordspråk

"Lägger man sadel på grisen, blir det ändå ingen häst."

"I ett maktsystem tenderar varje anställd att stiga till sin inkompetensnivå. Till sist komer varje post att tendera att vara besatt med en anställd som saknar kompetens att utföra sina uppgifter. Arbetet utförs av de anställda som ännu inte nått sin kompetensnivå"
Laurence J. Peter

"Själva poängen med citat är att man kan förödmjuka någon med hjälp av andras ord."
Amanda Cross

Avslutningsvis ett ordspråk som jag hört att andra människor använder en hel del men som kan bli helt fel eftersom det egentligen är ganska negativt. En del personer använder det för att beskriva hur andra människor är - de tror att de vet saker om andra när de i själva verket kanske dömer dem efter hur de själva är:

"Genom sig själv känner man andra"

 (Wictionary: Man tror att andra tänker på samma sätt som man gör själv; vanligen negativt - när man (felaktigt) förutsätter att någon kommer att agera oärligt eller egoistiskt i en situation så visar det att man själv tänkte i de banorna.)

Det finns en uppsjö av tänkvärda ord som man känner att de kan vara mer eller mindre passande i olika situationer genom livet. Det gäller dock att ha fingertoppskänsla när och om man överhuvudtaget ska använda dem...

Kom ihåg att tystnad är ibland det bästa svaret!

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...