MASKROSBARN AV MIN TID

fredag 12 augusti 2011

12 000 000 människor i svält - vilken hjälporganisation gör vad?

Den värsta torkan och därmed den värsta svälten på 60 år pågår just nu på Afrikas horn. Jag vill inte se alla bilder man matas med. Jag tvingar mig dock till det. Precis som jag alltid brukar göra när jag behöver bli extra påmind om att engagera mig och hålla viktiga frågor vid liv. Det hugger till i hjärtat på mig varje gång jag ser alla dessa små knytten som är totalt utmärglade av svält. De kämpar för sina liv. De vill gråta och skrika men de har inte kraft till det.  

Deras små kroppar går på sparlåga. Mångas liv har redan slocknat...

Det finns många som vill göra något för att bidra till hjälp. En fråga som en del kanske ställer sig innan de skänker en slant är: Vilken hjälporganisation bidrar till mest hjälp?

Fastna dock inte i funderingen om vad eller vilka - det viktigaste är att man ger någonting istället för ingenting!

I och med svältkatastrofen i Östafrika har det startats upp otaliga insamlingar. Det är fler att välja mellan än någonsin och givetvis vill man att så mycket som möjligt av det man skänker verkligen ska nå fram till de behövande.

Att betala till ett 90-konto är nog en bra riktlinje att ha...

Vilka gör vad och hur? SvD - Svenska Dagbladet, har frågat några större biståndsorganisationer om hur de förmedlar sin hjälp. Läs gärna hela artikeln.

Rädda Barnen
Av en skänkt hundralapp går: 93 kronor till ideella ändamål.
Har hittills samlat in: (Ca) 6 miljoner kronor till svältkatastrofen på Afrikas horn.
Vilka insatser och hur når man fram med dem? För diskussioner på plats med kollegor i Kenya, Somalia och Etiopien hur pengarna ska användas.
http://www.rb.se/Pages/default.aspx

Röda korset
Av en skänkt hundralapp går:  ? till ideella ändamål. Röda korset svarar inte på frågan. På deras hemsida står det dock: "Om en givare ger 100 kronor till Röda Korset ska värdet för mottagarna vara större än om hundralappen hade skänkts direkt till dem. Vi klarar av att leva upp till den ambitionen." (Hur då undrar jag? Antar att det är 85 kr på en hundralapp i och med att de har 90 konto)
Har hittills samlat in: närmar sig 8 miljoner kronor till svältkatastrofen på Afrikas horn.
Vilka insatser och hur når man fram med dem? SvD: Thomas Söderman, rådgivare i katastroffrågor:– Självklart finns kringkostnader som för frakt men inte sådant som läggs på mutor och kriminalitet. Vi har i dagarna nått 162 000 människor med en månads ranson mat i södra Somalia. Grundprincipen är att vi inte betalar mutor, vi förhandlar oss fram och man kan nå acceptans för att vi stödjer människor på båda sidor i en konflikt." 
http://www.redcross.se/

Av en skänkt hundralapp går: 85 kronor till ideella ändamål.
Har hittills samlat in: 6 miljoner kronor till svältkatastrofen på Afrikas horn.
Vilka insatser och hur når man fram med dem: Tillhör FN. Finns på plats och samarbetar med lokala organisationer. Betalar inte mutor för att hjälp ska nå fram.

Sos-barnbyar
Av en skänkt hundralapp går: 85 kronor till ideella ändamål. 
Har hittills samlat in: 2 miljoner kronor till svältkatastrofen på Afrikas horn. Har skickat till lokal personal på plats.
Vilka insatser och hur når man fram med dem:  Har personal på plats i barnbyar och på sjukhus mm. Ökar möjligheterna att hjälpa människor att slippa fly. Ger mat, läkemedel och akuta insatser.

Läkare utan gränser
Av en skänkt hundralapp går: 91, 9 kronor till ideella ändamål. 
Har hittills samlat in: 7 miljoner kronor till svältkatastrofen på Afrikas horn.
Vilka insatser och hur når man fram med dem: Flera sjukhus i Somalia. Fler än 3000 barn i nutritionscenter i Somalia.

  • Just nu råder den värsta torkan i östra Afrika på 60 år. Drygt 12 miljoner människor i Etiopien, Somalia, Kenya, Eritrea och Djibouti drabbas.
  • I två regioner i Somalia är det enligt FN:s definition svältkatastrof. Övriga platser i regionen med torka har svår undernäringskris.
  • 37 procent av alla barn i regionen under fem år är akut undernärda.
  • Tusentals flyktingar passerar gränsen till Kenya och Etiopien varje dag.
  • Det största flyktinglägret i världen, Dadaab i Kenya, rymmer 90 000 människor, men där trängs nu i och kring lägret 470 000 flyktingar, främst från Somalia.
  • Alla når inte fram till den humanitära hjälpen. Två miljoner kommer att dö till följd av torkan, enligt FN.http://aftonbladet.se/nyheter/varldendirekt/afrikashorn/article13406905.ab

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...