MASKROSBARN AV MIN TID

söndag 7 augusti 2011

Sex & sånt: "Få män anmäler sexuella trakasserier" - varför är det så och vad är egentligen sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier, diskriminering och
kränkningar på grund av kön handlar ofta om makt...

"Vem tror hon att hon är egentligen som går runt och visar upp sig på det där sättet- hon har säkert gått sängvägen för att få sina jobb..."
***
I Aftonbladet kan man läsa om att män inte vågar anmäla sexuella trakasserier - att män som är utsatta för det på sin arbetsplats inte anmäler det i lika stor utsträckning som kvinnor. Detta baseras på DO:s verksamhet där de sedan år 2009 fått in 56 anmälningar om sexuella trakasserier i arbetslivet och bara 6 av dem är från män.

DO - Diskrimineringsombudsmannen  arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (Kan inte låta bli att tycka att det är lite humor med namnet - med tanke på vilka frågor man arbetar med:)
***
Först och främst skulle jag vilja reda ut vad sexuella trakasserier egentligen är eftersom det inte alltid är så tydligt för alla. Sedan ska man alltid komma ihåg att det alltid är den som blivit utsatt för ord eller handlingar som avgör om de är kränkande och ovälkomna. Man har alltid själv rätt att bestämma var gränsen går.

Sexuella trakasserier är ett oönskat beteende som är kopplat till sex och sexualitet såsom:
 • Gester eller miner som anspelar på sex
 • Slipprigheter, oanständiga skämt samt påpekanden eller frågor som gäller kropp, klädsel eller privatliv
 • Skickar olämpliga bilder per e-post, mms, sms eller telefonsamtal
 • Förslag eller krav på sex eller till annan sexuell handling - våldtäkt eller försök till våldtäkt.
 • Någon ger dig obehagliga blickar, visslingar eller kommentarer som anspelar på sex.
 • Någon sprider rykten om dig som har med sex eller din kropp att göra. 
 • Någon tar på dig på ett sätt som känns obehagligt.
 • Någon kallar dig för något som anspelar på sex och som du upplever kränkande.
 • Någon skickar oönskade meddelanden till dig, till exempel mejl eller sms, som anspelar på sex.
 • Någon visar upp eller skickar nakenbilder/sexuella bilder, till exempel porrbilder, mot din vilja.

Man kanske kan tycka att man i olika sammanhang ska stå ut med en viss jargong  (med kollegor, chefer etc.) - man vill inte vill göra en stor sak av det av olika anledningar. Om man dock känner sig kränkt eller tycker att vissa skämt/kommentarer känns obehagliga är det INTE ok. Man bör då tydligt göra klart detta för personen/-erna i fråga. Handlar det om "grövre" trakasserier eller om man känner att det är ohanterbart bör man prata med någon om det. Exempelvis skyddsombud, företagshälsovård, facklig representant, ledning eller eventuellt styrelsemedlem.

Sedan vet jag att det inte är lätt att ta steget med att göra en anmälan...

Om man blir utsatt för sexuella trakasserier är det vanligt att man förminskar det man varit med om. Det kan också kännas svårt att säga ifrån. Man vill inte att det ska bli värre och man kanske tror att det ska försvinna av sig själv, vilket det sällan gör.

Risken är att trakasserierna fortsätter och blir grövre om man inte sätter stopp.

Det finns givetvis inga enkla svar på varför DO:s statistik ser ut som den gör. Jag tror dock att orsakerna till varför inte människor anmäler är desamma oavsett om det är en man eller kvinna som blivit utsatt för det. 

Sedan kan jag medge att jag hört av fler män som blivit utsatta för sexuella trakasserier utan att anmäla det, än kvinnor... 

Jag har vid fler än ett tillfälle fått berättat för mig, av olika män, om händelser de varit med om och som lätt skulle kunna anmälas som sexuella trakasserier. När jag sagt detta till dem har de sagt att det känt/känner sig kränkta men att de ändå inte vill göra en anmälan. De har uttryckt en rädsla över att inte bli betrodda. Att det ska bli ska bli en ohållbar arbetsmiljö som på andra sätt blir värre än tidigare. Att de känner sig dumma och utsatta.
  
De vanligaste orsakerna till att människor inte anmäler, enligt JämO:

 • Tror inte att de ska bli trodda.
 • Tycker att problemet bara angår dem själva
 • Känner inte förtroende för någon på arbetsplatsen
 • Är rädda för att trakasserierna ska förvärras
 • Är rädda för negativa reaktioner av sina kollegor
 • Är rädda för att sprida dålig stämning på arbetsplatsen

*** 

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män