MASKROSBARN AV MIN TID

måndag 22 augusti 2011

Nu måste det till något kreativt - lansera Karlstad som Kärlekens stad! Värmland ska INTE ligga sämst till i Sverige vad gäller befolkningsökning...

Mer kärlek till folket!
Förra året kunde man läsa de glädjande siffrorna att Värmland äntligen ökar sin befolkning igen och det var då Karlstad som bidrog mest till detta med totalt 770 personer.

Det var då det...

Efter SCB:s släppte sin halvårsstatistik förra veckan har det diskuterats en hel del i olika forum om varför det just nu ser ut som det gör Värmland. I synnerhet i Karlstad som förra året ökade med 203 personer mot samma period i år då det endast är 22 personer - en minskning med 181 personer.

I övrigt är det ytterligare bara 3 kommuner i Värmland som ökat. Det är dock inga höga siffror:
Eda +1
Hammarö +8
Storfors +2

Förra året var det  totalt sett 5 kommuner som ökade mot årets 4 och det var inte alls samma kommuner som ökade då som i år (förutom Karlstad). Då var exempelvis Kristinehamn en av de kommuner som ökade mest efter Karlstad  (+14 personer 2010 respektive -75 personer 2011 vilket innebär en minskning med 89 personer.

Den mest tragiska läsningen är de siffrorna som är för Sagolika Sunne. De minskar sin befolkning med 104 personer mot tidigare år då det "endast" var 20 personer de tappade. Jämfört med Torsby samma period förra året så minskade de med 31 personer och i år med 30 personer. En förklaring som Sunnes kommunalråd (C) ger är de stora barnkullarna 1991 där de ungdomarna är runt 20 år och söker sig till andra studieorter...

Tillbaks till Karlstad...
 ***
Många spekulerar i varför det ser som det gör i just nu Karlstad - den stora frågan är vad ska vi göra rent konkret?

- Inte en så attraktiv stad för ungdomar så att de väljer att flytta hit...
Vi kan givetvis bli bättre. I synnerhet när vi kommer till arbetsmarknaden...

- Fler arbetar i Norge och flyttar dit - jobben anses som bättre betalda OCH en viktig faktor det finns jobb för ungdomar
Det är dock dyrare att leva och bo i Norge. Arbetsmarknadsinsatser för ungdomar!

- Universitetet har haft många inskrivna det senaste året och det var fler som lämnade Karlstad efter vårterminen..
Hur får vi dem att stanna kvar? Arbete, bostad, en attraktiv stad på mer än ett sätt...

- Brist på jobb...
Nej, säger Arbetsförmedlingen som menar att arbetsbristen minskar-det finns fler lediga jobb nu än förra året. Det är dock problem på ungdomsarbetsmarknaden menar de. 

Ja, just det, säger jag. Här finns det mer att göra och det hör förmodligen till viss del ihop med att fler som är inskrivna på UNI flyttar från Karlstad när de avslutat sina studier. Finns det inget jobb minskar givetvis chanserna till att de stannar kvar i Värmland.

- Bostadsbrist...
Ja, här ser det lite mörkare ut eftersom de flesta vill bo någorlunda centralt i Karlstad och de flesta bolag har fullt. Att det finns en arbetsmarknadsförtur (bostad inom 3 månader) är bra men det hjälper ju inte de som inte har jobb och här hamnar just ungdomar mer i kläm än andra och det är ju de vi vill ha hit.

Så vad ska vi göra?!
***
Mer kärlek och fler jobb till ungdomar säger jag. Det räcker inte med att vi är en Universitetsstad, att vi har en flygplats, ny konferensanläggning etc. Förutom att vi måste lansera det ännu hårdare måste vi också börja ställa oss frågan:

Vad är det som oftast får människor att flytta från en stad till en annan - bosätta sig i staden/länet efter de avslutat studierna?

Jobb är en bra gissning men jag tror också att en kanske ännu större orsak ändå är KÄRLEKEN och eftersom Värmlänningarna är så "hemkära" så är det störst chans att det blir här de stannar om de träffar någon:)

Hur löser vi detta nu då? 
***
Det ena handlar om att vi måste arbeta med arbetsmarknadsinsatser som är direkt riktade till ungdomar och studenter på universitetet - det är superviktigt!

Det andra handlar om att "vi" måste bli mer attraktiva:) Varför inte tänka lite kreativt? Med glimten i ögat...

Karlstad - kärlekens stad! 
***
Vi måste tänka mer i kärlekens tecken - med fler aktiviteter, romantiska fik/restauranger, vackra miljöer/promenadstråk/badplatser, en romantisk båtbusslinje etc. Sedan när det väl säger klick ska det bara vara enkelt! Givetvis ska det finnas attraktiva och lättillgängliga bostäder som ligger i BARN vänliga områden så att man riktigt känner suget efter att bilda familj:))

  
Ha en underbar dag!

1 kommentar:

Hampus kopparklint sa...

Vad bra skrivet!!!

Vivian...

Vivian...