MASKROSBARN AV MIN TID

lördag 6 augusti 2011

Livet är ibland orättvist...

Sörjer bortgången av min mentor. En mycket klok och lärdomsfull man som inte bara på kort tid bidrog till ökad kunskap och personlig utveckling.Han inspirerade mig också till många bra idéer inom ramen för mina politiska uppdrag.

Du delade glatt med dig av dina kunskaper och lärdomar. Du var en mentor att beakta. Kloka frågor och reflektioner från dig bidrog alltid till eftertänksamma svar. Du var en sann förebild som trots sjukdom gav mycket av dig själv till andra. Jag vill tacka för den tid du mig gav. Den var mer än värdefull.

Tillägnad Bob

Vila i frid.
http://www.cancerfonden.se/sv/Stod-oss/Ge-en-gava/
http://www.cancerfonden.se/sv/Stod-oss/Kop-rikslotter/Kop-rikslotterB/

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...