MASKROSBARN AV MIN TID

lördag 24 september 2011

Instämmer med MUF - vårt parti måste ta ställning mot kvotering...

Än har vi inte en lagstiftning om könskvotering och tur är väl det!

Det finns många som är för kvotering för att inte tala om de rödgröna som lovat införa en lagstiftning om könskvotering om de kommer till makten. De rödgröna är inte de enda som tycker det: Jag är emot kvotering och det tror jag nog de flesta känner till vid det här laget.
Det dyker ständigt upp debatter kring kvotering. Det gör att jag gång på gång lyfter ämnet och förmodligen kommer att fortsätta göra det också. Man får inte glömma bort att ännu har vi inte en lagstiftning om könskvotering. Däremot har vi lagar som kvotering strider mot och det finns flertalet domstolar som dömt ut det.


Med kvotering menas att man i förväg viker platser åt en viss grupp och därmed även låter sökande med sämre meriter men ”rätt” bakgrund gå före sökande som har bättre meriter men fel bakgrund.


Jag har tidigare hänvisat till artikeln som Lena Olving skrev förra året efter hon utsågs till Sveriges mäktigaste affärskvinna). Hon skriver även om det nu igen i Aftonbladet, efter debatten än en gång blåst upp.  I den ger hon sin syn på kvotering. Jag tycker fortfarande att hon lyfter upp det på ett utmärkt sätt. Hon ger bra och tydliga argument till varför vi inte ska använda oss av kvotering.


Jag anser att detta gäller oavsett om det är inom bolagsstyrelser, arbetsplatser eller till utbildningar.


"Kvinnor ska inte vara gisslan i en styrelse bara för att jämlikhetssiffror ska justeras, de ska sitta där för att de har kompetens och kan tillföra arbetet något. Kvinnor och män är olika varandra men inte mer olika än vad männen sinsemellan kan vara. Det gäller att hitta kvinnor som är intresserade och det gäller att släppa fram dem. Det är inte alltid männen som sätter käppar i hjulen. Vi är inte särskilt justa mot varandra heller. Tyvärr."


Jämställdhet eller Likabehandling & jämlikhet som jag hellre uttrycker det, innebär för mig lika möjligheter för kvinnor och män. Att de blir bedömda utifrån sina personliga egenskaper och kompetens. Inte sitt kön.


Detta är intressant och inte helt enkelt att tolka eftersom det finns gråzoner i lagstiftningen. Men det som ändå är ett faktum är att det har varit uppe i HD vid flera tillfällen där kvotering dömts ut.


I lagstiftningen är negativ särbehandling förbjuden och positiv särbehandling tillåtet i vissa avseenden. Det som dock är svårt att tolka är vad som skiljer dem åt? Kvotering är en form av särbehandling och diskriminering är när en särbehandling missgynnar någon direkt eller indirekt.

Det är också märkligt att det inte finns en lagstadgad diskrimimineringlag mot kvinnor, men det finns det mot män. En man kan alltså inte bli diskriminerad.

...men vänta nu. Det blir de ju ständigt och förmodligen ännu mer med en lagstiftning som reglerar könsfördelning inom exempelvis bolagsstyrelser.

Jämställdhetsfrågan är många gånger mer komplext än att det bara handlar om en grupp. Orsaken till att jämställdhet måste eftersträvas överallt i vårt samhälle är därför att diskriminering i olika former fått fotfäste. Här handlar det inte om att det är kvinnor som grupp blir utsatta. Utan det är människor oavsett kön som blir det.

Det som jag hoppas och förutsätter är att man så långt det är möjligt, inom såväl arbetsliv som utbildning ger ALLA samma möjlighet att söka arbete och utbildning. Att man inte använder sig av diskriminering för att ”kamma till” statistiken åt varken det ena eller det andra hållet.

Än så länge har vi ingen lagstiftning för könskvotering och så hoppas jag att det förblir!
 Vill man fördjupa sig i lagstiftningar kan man gå in här.

Andra intressanta inlägg i frågan:
http://www.aftonbladet.se/debatt/article13439718.ab

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...