MASKROSBARN AV MIN TID

onsdag 21 september 2011

Ordförande har ordet: Reflektioner och tankegångar kring dagens nämndsammanträde

Under de närmaste dagarna kommer kunder som är berörda av de verksamheter som är utvalda att läggas ut på upphandling, att få information om detta. Det är totalt 4 gruppbostäder, 4 servicebostäder och 4 dagliga verksamheter. Dessa är uppdelade på 3 positioner.

Socialdemokraterna lade (förvånande nog) fram sina tilläggsyrkanden under sittande nämndsammanträde i dag. Sedan förväntar de sig ett gott samarbete eller debatt kring detta? Då får de dock förbereda oss lite bättre och ha lite mer framförhållning säger jag! Då kanske man gemensamt kan komma fram till eventuella beslut kring det som de vill ha fram. Det hade varit ytterligare en styrka förutom allt annat som vi faktiskt är överens om i denna upphandlingsprocess.

Lite märkligt beteende från deras sida faktiskt. I synnerhet efter de själva sagt till oss om att de vill ha (våra) majoritetens förslag i tid: ”Om vi får det i god tid i stället för på bordet under sittande möte, är det större chans att vi genom diskussioner kan nå fram till en enighet”

Lev som ni lär, säger jag bara…

När det gäller frågan om att vi ska ställa samma krav på rätt till heltid som vi har inom kommunen, på företagen - tycker inte vi i majoriteten att det är rätt. Vi ska inte vara med och styra för mycket hur företag ska sköta sina verksamheter. Vi tror också att vi då begränsar möjligheterna att få hit flera olika företag. (Sedan får man inte glömma bort att nämnden fortfarande är huvudman gällande krav och tillsyn - där borgar vi för varandra.)

Dessutom är det fortfarande en gråzon att kommunen kan ställa detta krav i en upphandling. SKL avråder det. Sedan måste jag säga en gång till: Socialdemokraterna har själva aldrig ställt detta krav trots att de suttit i majoritet i många år - även under tiden man lade ut några av våra äldreboenden på entreprenad.

Meddelandefrihet -  Här tycker jag att det viktigt att man skiljer på kunder och medarbetare. Det är faktiskt så att det redan i dag är lagstadgat om Lex Sara där alla misstankar om missförhållanden för kunden enligt lag ska rapporteras. Vad beträffar meddelar- och yttrandefrihet för entrepenadanställda, håller man på att se över lagstiftningen eftersom den är något ”luddig”. Visst kan det bli så att det blir en lagändring som säger att lagen även ska innefatta entrepenadanställda. Vi vill dock invänta och se vilket resultat det blir eftersom det då förmodligen kommer bli ett helhetsgrepp inom hela kommunen. Läs gärna mer om hur det fungerar i dag här.

Majoriteten i Karlstad värnar om miljön!

Vi ställer givetvis miljökrav i upphandlingen vi anser att miljöfrågorna skall integreras i det dagliga arbetet. Dels genom miljöhänsyn vid inköp dels för att minimera negativ miljöpåverkan.

Vi vill exempelvis inte gå in i detalj och ställa krav på vilka kemikalier som företagen får eller inte får använda i lokalvården. Detta förändras ständig över tid och då riskerar fokus hamna fel. Att man fokuserar på just det kapitlet och inte helheten som vi ändå vill trycka på.

Dessutom är det svårt att ställa andra  krav eftersom ansvaret ligger på fastighetsägaren (kommunen) att uppfylla möjligheterna till att uppfylla miljökraven för företagen. Här varierar möjligheterna och därmed riskerar vi att ställa högre krav på företagen än vad vi själva kan uppnå.

Vi i majoriteten tycker i stället att det är viktigt att de kraven vi ställer följs upp genom täta revisioner. Detta kommer vi att följa upp kontinuerligt eftersom det är en fråga som ligger oss varmt om hjärtat.

Jag ser positivt på detta beslut. Det är ett av de viktigaste besluten vi tagit i kommunen gällande valfrihet för våra medborgare. Det betyder också mycket för kvalitén då vi har sett så många positiva effekter efter att vi lade ut några av våra äldreboenden för några år sedan. Det är verkligen spännande att få vara en del i att ta fram det här.

Det blir också ännu roligare då vi i majoriteten varit så eniga med Socialdemokraterna i denna process. Det är en styrka i sådana här viktiga beslut!

Inga kommentarer:

Vivian...

Vivian...